Notulen
 
OR- vergadering woensdag 18 januari 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur               
Plaats:                                                Aloysiusschool, ruimte naast kantoor van Olaf
Aanwezig:                               Christel Klaas, Jolanda Oude Voshaar, Daniëlle Schuttevaar, Sabine Hilberink, Natasja Snijders, Esther Ophof, Mariël Braakhuis, Bart Nijhuis, Ilse Hamer, Kim Kreuwel, Gerard Krikhaar (voorzitter),  Mariël Stamsnieder (notulist),
Linda Sonder, Paulien Nobbenhuis, Yvonne Elsten, Kim Asbreuk, Olaf Dood (namens het schoolteam)        
Afwezig m.k.:                          Saskia van Waas
 
 
 
 
 1. Opening door Gerard. Welkom aan Bart Nijhuis en Kim Kreuwel.
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd  5 oktober 2016: Bij deze worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
 
 1. Mededelingen:
  - Gisterenavond is er een vergadering geweest. Er is op dit moment geen nieuwe informatie.
  - Verkeer Kampboerlaan; Gerard heeft contact gehad met Miriam van Lubek. Politie gaat mensen hierop aanspreken.
-Financiën; 2016 is positief afgesloten. Saskia zal de volgende keer toelichten wat de uitgaven zijn geweest per werkgroep.
 
 
 
 
 
 
 1. Werkgroep ‘Sinterklaas’: evaluatie
Christel geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om voor een paar euro iets kleins uit te zoeken. Er is 3 euro per kind te besteden tot en met groep 4. Cadeaus en boodschappen worden in het dorp gekocht. Overige ouders van de ouderraad geven aan dat de kinderen heel blij mee waren met de cadeautjes. 
 
 1. Werkgroep ‘Kerstmis’: evaluatie
Ilse geeft aan dat er dit jaar niet zoveel taken zijn geweest voor de Ouderraad. Jammer dat de communicatie vanuit school niet tijdig is geweest. We hebben als OR hierover gereageerd naar school. School wil graag een driejarencyclus gaan invoeren, zodat er afwisseling is in het programma. Dit jaar was er veel aandacht voor gezamenlijke programma in de klas.  Kinderen waren over de kerstavond/diner enthousiast.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolplein’: schoonmaakochtend is goed verlopen. Er waren 15 mannen die hebben geholpen. Straatwerk bij de voetbal kooi zit erin. Dakgoten zijn schoongemaakt. School heeft voor soep gezorgd, waarvoor dank. In het voorjaar wordt er waarschijnlijk een nieuwe datum geprikt.
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: 17 februari 2017
Ouders gaan de school versieren op woensdagochtend 8 februari’17. Leerkrachten gaan een optreden verzorgen, omdat dit alle kinderen meer aanspreekt dan dat ouders op het podium staan. Op vrijdag 17 februari komt er een optocht en een kindergala. Alle kinderen gaan tot 13 uur naar school. Muziekwagens zijn ook aanwezig. Er komen meer prijzen. Er worden ouders geregeld om te helpen bij gr. 1 en 2. Ouders worden hiervoor benaderd door de ORcontactpersonen.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’
Schoolreisje en bussen zijn geregeld. Groepen 1 en 2 gaan als eersten op 4 mei. De overige data komen in de nieuwsbrief. Linda overlegt dit met Herman.
 
 1.  Werkgroep ‘Koningsspelen’: vrijdag 21 april 2017
De werkgroep van school komt op 26 januari bij elkaar (Annelies, Bart en John). Olaf geeft door aan de werkgroep dat Mariël Braakhuis om half 3 aanschuift.
 
 1.  Rondvraag
-Plusactie: gaat niet door. Kwaliteit van de producten is erg slecht, vandaar dat dit niet doorgaat. Dit wordt naar de ouders gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
-Sabine Hilberink geeft aan dat dit haar laatste jaar is als Ouderraadslid. Zij zoekt voor haar wijk een vervanger.
-Gerard vraagt na of bij de afsluiting van het schooljaar de OR evt. een drankje kan verkopen. School wil dit schooljaar meer aandacht besteden aan de slotavond. De volgende keer komen we hierop terug.
 
 1.  Sluiting
Volgende vergaderingen 5 april 2017 en 28 juni 2017