Notulen leerlingenraad Aloysiusschool
Dag: woensdag 10 oktober 2018
Tijd: 10.45 uur
Locatie: directiekantoor
Aanwezig:
Teun Kottink (5a), Fem Wesselink (5b), Roos Kruse (6a), Fiene Paus (6b), Sophie Liedenbaum (7a), Mirelle Haarhuis (8a), Suus Paus (8b), Coen Nijhuis (8c), meester Gerard, Mireille (notulist)
Afwezig: Senna de Hollander (7b) i.v.m. Swim

_______________________________________________________________________

 
  1. Opening door meester Gerard

Welkom voor alle nieuwe leden van de leerlingenraad.

 
  1. uitleg leerlingenraad

Er zijn verschillende vergaderingen op de Aloysiusschool, waaronder de leerlingenraad.

Als er iets belangrijks uit de leerlingenraad komt voor een andere vergadering, dan wordt dat ook meegenomen in die andere vergadering (bijv. in een bouwvergadering, teamvergadering of teamwerkvergadering).

Hoe is iedereen gekozen? Meestal: leerkracht vraagt wie wil, daarna stemmen of loten.

Er is 5 keer per jaar een overleg van de leerlingenraad, telkens om 10.45 uur in het kantoor van meester Gerard (de voorzitter):

 

Mireille vraagt voor elke volgende vergadering of je nog agendapunten hebt: vraag aan je klas of ze punten hebben die behandeld moeten worden in het overleg. Deze mail je terug naar Mireille, die er een agenda van maakt. Deze agenda wordt je toegestuurd, dit wordt dan behandeld tijdens het overleg.

Van elk overleg worden notulen gemaakt, die je toegestuurd krijgt. Bespreek dit in je klas.

Als een naam in de notulen rood is, betekent het dat diegene iets moet doen.

Zorg dat je de agenda en de notulen van het vorige overleg ook altijd bij je hebt, samen met een schrift of map en een pen.

 

Het reglement over de leerlingenraad wordt met de notulen meegestuurd

 
  1. Agendapunten

 

Gebouw:

 

Plein:

 

Algemeen: als er dingen niet goed gaan op een plein, regel dit met de pleinwacht.

Overig

Verzoek van meester Gerard aan de leden van de leerlingenraad:

  1. Welk cadeau willen de groepen 5-6 en de groepen 7-8 ontvangen van de ouderraad voor Sinterklaas? Beide mogen € 75,= besteden, bijv. aan spelmateriaal, boeken.

  2. Waar zou jullie groep naartoe willen met schoolreisje? Maakt een top 3 met je klas (dit geldt niet voor groep 8, zij gaan op kamp).

Bespreek deze twee punten met je klas en geef dit uiterlijk woensdag 17 oktober door. Je mag langskomen bij meester Gerard om het te vertellen, je mag het op een briefje schrijven of je mag het mailen naar directie@aloysgs.nl

 
  1. Rondvraag

Actiepuntenlijst

 

actiepunt

actienemer

opmerking

wc’s BSO voor groepen 7 en 8?

meester Gerard

 

reparatie multiveld door klussenploeg

meester Gerard

 

bal voor pingpongen

meester Gerard

 

volleybal op het multiveld

meester Gerard

 

pleinroosters: wie mag wanneer op welk veld

leerkrachten

 

schoonmaken pleinen

leerkrachten

 

afvalbakken maandag voor 10.00 uur op het plein

meester Gerard

 

allemaal dezelfde gymkleding

leerlingenraad

 

cadeau Sinterklaas 5-6 en 7-8

leerlingenraad

 

top 3 schoolreisjes

leerlingenraad