Notulen leerlingenraad Aloysiusschool

Dag: woensdag 12 december 2018

Tijd: 10.45 uur

Locatie: directiekantoor

Aanwezig: Teun Kottink (5a), Fem Wesselink (5b), Roos Kruse (6a), Fiene Paus

(6b), Pien Weghorst (7a), Mirelle Haarhuis (8a), Suus Paus (8b), Coen Nijhuis (8c), meester Gerard, Mireille (notulist)

Afwezig: Senna de Hollander (7b) i.v.m. Swim

 

_______________________________________________________________________

 
  1. Opening door meester Gerard

 

Voor de volgende vergaderingen wordt nagekeken of de leerlingenraad niet weer samenvalt met Swim voor bepaalde groepen

 
  1. notulen en actiepunten vorige vergadering

Meester André haalt eens in de twee weken de ballen van het dak.

Meester Gerard vraagt aan Hennie of hij de ballen op kan pompen Gerard

 

Spelen op het plein en andere plein-zaken
Als er dingen niet goed gaan op een plein, regel je dit met de pleinwacht en met je juf of meester in de klas. Er zijn afspraken gemaakt over hoe te spelen op het plein, er zijn roosters, dus iedereen weet wat de regels zijn.

Als men vindt dat het anders moet, dan kunnen de juffen en meesters dit onderling bespreken, bijvoorbeeld in de bouwvergadering.

De leerlingen willen wel graag eenduidigheid: soms mag iets wel van de ene juf of meester die pleinwacht heeft, maar de volgende dag niet van de andere juf of meester.

 

Plein-zaken als deze komen niet meer aan de orde op een volgende vergadering van de leerlingenraad!

 
  1. Agendapunten

 

Fem Wesselink (5b):

De klimrekken zijn niet heel makkelijk om te wisselen, dus dat is lastig. Een nieuw klimrek is ook geen optie, omdat er een nieuw schoolgebouw komt en dan alles in één keer aangepast wordt.

In het voorjaar zal dit opgepakt worden en op alle pleinen worden de lijnen opnieuw geverfd meester Gerard

Er is nog maar één muur over op dat plein, maar die is van de buren en niet van

de school. Meester Gerard zal kijken of er misschien iets mogelijk is

 

Roos Kruse (6a)

Groep 6a zit al sinds groep 3/4 met dezelfde kinderen in de klas. De kinderen

zouden het leuk vinden om een keer gehusseld te worden met de andere groep 6

Dit is ook al besproken in groep 6b, maar daar heeft het niet de voorkeur,

 

Het schoolbeleid is dat er in principe niet gehusseld wordt als er geen aanleiding

voor is. Soms is het wel noodzakelijk (bijv. omdat dat beter uitkomt met de aantallen

in de groepen of omdat er gedoe is in een groep). Gedurende een schooljaar wordt er sowieso niet geschoven.

Het is wel goed dat de wens bekend is en meester Gerard zal het wel bespreken

met de leerkrachten

 

Sas in je Klas blijkt juist voor de groepen 5 en 7 geschikt. Uit onderzoek is gebleken

dat er vaker gedoe is in deze groepen dan in de groepen 6 en 8

Overleg dit met de pleinwacht, juffen en meesters groepen 5-6. Zie ook het blauwe

gedeelte hierboven  leerlingenraad

 

Senna de Hollander (7b) (afwezig ivm Swim):

Wordt voor gezorgd voor groepen 5-8 (zie ook hierboven). Meester Gerard informeert of er ook behoefte is aan eigen ballen bij de groepen 3-4.

Voorkeur voetbal: (rode) derbystar. Meester Gerard kijkt of hiervoor voldoende geld beschikbaar is

Wacht met dit soort zaken niet tot een volgende leerlingenraad-vergadering, maar geef het direct door aan juf/meester!

 

Suus Paus (8b):

 
  1. Rondvraag

 

Mirelle (8a)

Er wordt komen geen andere doekjes: voor deze prijs zijn dit de beste doekjes.

Het is nog niet duidelijk of de nieuwe school op dezelfde plek komt  te staan, maar het is een goed idee. Meester Gerard noteert dit idee

 

Fiene (6b)

Dit is niet netjes als kinderen dat doen, spreek elkaar er op aan. In het nieuwe schoolgebouw zal geprobeerd worden in ieder geval wc’s te krijgen die volledig afgesloten kunnen worden (dus geen schotten/halve deuren)

meester Gerard neemt dit mee voor de klussenochtend aanstaande zaterdag. Dit soort zaken mag je ook altijd doorgeven aan je juf/meester. Wacht hier niet mee tot aan de leerlingenraad

Pien (7a)

Dit wil helaas niet strakker. Met de kleuterjuffen is afgesproken dat als een kleuter aan het net gaat hangen, dat hij of zij uit het veld moet

 

Teun (5a)

Meester Gerard geeft dit door aan juffen en meesters zodat zij het nog een keer tegen de kinderen kunnen zeggen

 

Suus (8B)

Dit wordt nu niet aangepast of vervangen. Let dus goed op en houd afstand

 

Actiepuntenlijst

 

actiepunt

actienemer

opmerking

meester Hennie vragen om de ballen op te pompen

meester Gerard

 

schoonmaakrooster pleinen nogmaals onder de aandacht brengen bij juffen en meesters

meester Gerard

 

belijning schoolpleinen

meester Gerard

voorjaar

muur gebruiken voor spel op 5-6

meester Gerard

muur van de buren

bespreken met leerkrachten (indeling volgend schooljaar): husselen leerlingen groepen 6

meester Gerard

 

bespreken met juffen en meesters: houden aan afspraken m.b.t. spelen op de pleinen

leerlingenraad

 

ballen bestellen voor groepen 5-8, evt. ook groepen 3-4

meester Gerard

voetbal: bij voorkeur rode derbystar

lamp jongenstoilet kapot

meester Gerard

 

Ideeën nieuwe school:

  • chillroom/time-out ruimte

  • herinneringsmonument

meester Gerard

staat genoteerd

grepen klimmuur 5-6 zitten los

meester Gerard

 

toiletborstels bij elk toilet

meester Gerard

 

Fietsen moeten in het fietsenrek geplaatst worden en er niet dwars voor

meester Gerard

ochtendpost