Concept notulen
 
OR- vergadering woensdag 9 oktober 2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Aloysiusschool, lokaal van Johan
Afwezig m.k.:                         Daniëlle Schuttevaar
Aanwezig:                                           Kim Kreuwel (voorzitter), Saskia van Waas, Mariel Braakhuis, Elles Kienhuis, Natasja Snijders, Roy Nijmeyer, Bart Nijhuis, Judith Lokotte, Anke Haarhuis, Karin Geerdink, Mariel Stamsnieder (notulist)
Namens school: Pauline Nobbenhuis, Kim Asbreuk, Olaf Dood
 
 
 
 1. Welkom door Kim
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 29 juni 2019: goedgekeurd
           
 1. Mededelingen:
- verzoek om pingpongtafel op schoolplein van groep 5/6 verplaatsen/ruilen met bankje. Kan dit op de onderhoudsmorgen of zou de onderhoudsploeg dat kunnen. Bart bekijkt of dit gaat lukken op de onderhoudsmorgen en laat dit aan Olaf weten. Over het algemeen zijn ook leerkrachten positief over dit gesprek; als er iets meer besproken moet worden met ouders, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Wereldorientatie: strengere normering. De informatie die ze meekrijgen om te leren is heel uitgebreid, er is niet een duidelijke samenvatting.    
 
 1. Terugkoppeling kascommissie controle (Bart en Natasja); is akkoord bevonden.  Kascommissie gaat in het vervolg gezamenlijk controleren. Volgend schooljaar Bart en Anke. Karin wordt reserve.
 
 
 1. Financiën: Ouderbijdrage en budgetten: Saskia
-ouder bijdrage €12,50 per kind. Is tijdens laatste vergadering vorig schooljaar vastgesteld.
-er is een nieuwe bankrekening bij de Regiobank geopend, gezien de kosten en deze bank zit nog in het dorp. Alle incasso’s worden hier in gezet. Er wordt met een gezamenlijke machtiging gewerkt, voor schoolreisje en de ouderbijdrage. Er is een nieuw emailadres aangemaakt or@aloysgs.nl, dit is in een beveiligde omgeving en hier kunnen ouders naar toe mailen als dit nodig is.
 
 
 
 
Er komt een stukje in het nieuwsbrief met de volgende onderwerpen: nieuwe rekening, gezamenlijke machtiging, toestemming uitwisseling van NAWgegevens voor wat nodig is.
 
Peildatum blijft 1 oktober: 2019 318 leerlingen, incasso’s komen in eerste week van januari in het nieuwe kalenderjaar .
 
Saskia geeft aan dat het handig is bij bestellingen door te geven voor welke werkgroep het is en door wie het is besteld, zodat dit op de factuur komt. Er is nog geen factuur bij Saskia binnengekomen voor de ijsjes.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: Bart: evaluatie. Bart regelt busvervoer;  vorig jaar zijn de schoolreisjes goed verlopen, geen bijzonderheden.
 
 1. Koningsspelenwerkgroep: Judith en Mariël B. Geen bijzonderheden op dit moment.
 
 1. Werkgroep Eindfeest: Mariël B. en Bart: evaluatie. Opbrengst ongeveer 230,--. Dit jaar was het feest voor het eerst binnen ivm de weersverwachtingen. Ook binnen is het feest goed geslaagd.
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: Natascha en Elles. Fietskeuring as maandag door Jos Overmeer en een 4tal ouders voor leerlingen van groep 3 t/ 8.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s’; Mariël B. en Kim. Is dit jaar heel rumoerig verlopen. Het is wenselijk dat het iets strakker verloopt. Kunnen de leerlingen langs de muur plaatsnemen totdat ze aan de beurt zijn? Olaf neemt dit mee voor overleg binnen het team.
 
 1. Werkgroep ‘Sinterklaas’: Elles en Mariël B. Er is overleg geweest tussen Elles en Tonnie. Elles en Mariël gaan afspreken wat handig hierin is en of het wel mogelijk is om bij Tonnie nog te bestellen. Elles neemt contact op met verschillende groothandels. Kim vraagt na waar de Wiekslag de cadeautjes bestelt.
 
 1. Werkgroep ‘Kerst’: Natasja en Anke. Eerstvolgende overleg staat gepland op woensdag 30 oktober.
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: Daniëlle en Karin. Nog geen informatie.
 
 1. Werkgroep Onderhoud Schoolplein: Bart en Roy. Zandbakzand is ververst.  Zaterdagmorgen 14 december staat de jaarlijkse schoonmaakdag (dakgoten) gepland. Er wordt nog overlegd of er een verplaatsing van het bankje/de pingpongtafel kan plaatsvinden op deze ochtend.
   
 
 1. Rondvraag:
- Natasja geeft aan dat zij gaat stoppen en dat zij iemand gaat benaderen. Mariël Stamsnieder benadert ook iemand in haar wijk.  
 1. Sluiting om 20:45 uur
 
 
 
Volgende data: 8 januari 2020, 8 april 2020, 24 juni 2020