NOTULEN
           
MR- vergadering maandag 25 mei 2020
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      20.30 uur            
Plaats:                                     Google Meet .
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 

Algemeen:
  1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
  1. Vaststellen agenda van deze avond
  2. Notulen laatste vergadering van 20 januari 2020
Informatieavonden groepen 1, 2, 3 en 8. Woensdag 27 mei nieuwe richtlijnen van PO-raad. Ouders mogen nog steeds niet in school komen ook niet vanaf 8 juni. We kunnen dan ook nog niets zeggen over na de zomervakantie. Dat is nu nog te vroeg. Hoe het nieuwe schooljaar eruit gaat zien, zal zsm worden gecommuniceerd. Wel handig om al wel een agenda uit te doen zoals voor de informatiebijeenkomsten en dan alles onder voorbehoud.
Functieprofielen staat wel op de agenda van het bestuur maar door corona nog geen urgentie.
  1. In- en uitgaande post
  2. Vanuit de GMR/ouderraad
CvB heeft GMR op de gehouden van alle communicatie rond corona. 23 juni is er een volgende fysieke vergadering.
 
Vanuit de directie:
  1. PMR: inzet en samenstelling formatie
Had eigenlijk 2,5 fte uit gemoeten om quite te spelen. 0,5 door leerlingen en 1,5 door fout OBT. Xas heeft nog een overleg gehad. Solidariteit van alle scholen levert voor 2019 een afroming op. Voor 2020 moet nu de bittere pil geslikt worden. We moeten in de pas lopen waar we recht op hebben, dus 2 fte inleveren. Hiermee kunnen de groepen bemand worden. Dit betekent voor 3 leerkrachten een vertrek van onze school. Teleurstelling natuurlijk, maar nu door zure appel heen bijten. Deze 3 leerkrachten hebben voor de laatste keer een terugkeergarantie na een jaar. Daarna is er geen terugkeergarantie meer voor vertrekkende leerkrachten.
 
Beleid is om onderbouw klein te houden. Gerard heeft MR een groepsverdeling van leerlingen voorgelegd. Hier zijn een aantal versies aan vooraf gegaan, waarin team heeft meegedacht. Nu een grote groep 3 die in de ochtenden wordt gesplitst (17+18=35). Leerkrachten bereid gevonden om dit in het belang van de school te doen. Hier komt voor de middagen wel ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent en/of stagiaire. Alle groepen blijven hierdoor onder de 30 leerlingen. Alternatief zou een groep 3 (30), groep ¾ (30) en een groep 4 (30). Vooral voor de aanvankelijk lezen is dit niet wenselijk. Nu komt alleen een combigroep 6/7, naast een enkele groep 6 en een enkele groep 7. Bij de verdeling wordt vooral gekeken naar de werkhouding in plaats van cognitie.
 Team is nu aan het kijken naar de bezetting van de groepen. Hierbij mogen wensen worden aangegeven door de leerkrachten, maar het schoolbelang staat voorop.
 
  1. Terug- en vooruitblik Coronatijd (suggesties voor aankomende periode zijn welkom)
Door corona zijn er geen signalen dat er kinderen achter zijn gebleven. Beeld van de leerlingen van vóór de corona zijn hetzelfde als nu.
 
Ouders vol lof over de manier waarop er gecommuniceerd is. Wel verschil in bijvoorbeeld Meet gesprekken en de uitdaging werd wel gemist (hoewel bij vraag bij leerkrachten hier wel op ingegaan wordt en extra wordt aangeboden).
Waar wordt de focus nog opgelost in de laatste weken tot de zomervakantie. Vooral taal, lezen en rekenen en creatieve vakken en gymmen. In september wel een nulmeting. Zo min mogelijk vrij geven komend schooljaar voor studiedagen ed. Geen nieuwe schoolplannen.
 
  1. Stand van zaken nieuwbouw
Gemeente en woningstichting zijn wel verder gegaan met de uitwerking van de plannen. In juni worden de bewoners geïnformeerd. Bod voor parochiehuis en grond is afgewezen door bisdom. Komt nu een nieuw idee voor lager bedrag voor parochiehuis en daartegenover een vorm van medegebruik van (deel van de) school. Eventueel school vast aan kerkgebouw en eventueel over bepaalde periode opgeven functie van het kerkgebouw. Hiervoor is de gemeenschap en werkgroep Geesteren 2030 aan zet. Voor zomervakantie definitief akkoord over de plek van de nieuwe school. Dit zal vertraagd zijn door corona tot uiterlijk herfstvakantie. Anders komt het op de huidige locatie. Door plannen van Stevo en sporthal, zal de gymzaal waarschijnlijk langer moeten blijven.
 
  1. Rondvraag
-  scholing MR: Alice vraagt na
-  schoonmaakavonden: richtlijnen afwachten.
-  Petra maakt nieuw rooster van aftreden.
 
Naam Start Termijn Einde termijn
Esther Wesselink 1-9-2011 3 1-9-2023
Alice Oosterik 1-9-2012 2 1-9-2020
Merlin Knoop 1-9-2012 2 1-9-2020
Petra Oude Breuil 1-9-2014 2 1-9-2022
Ruben Nijhuis 1-9-2016 1 1-9-2020
Nicole Dijkhuis 1-9-2017 1 1-9-2021
Johan Mensen 1-9-2018 1 1-9-2022
Kasper Olimulder 1-9-2019 1 1-9-2023
 
  1. Afsluiting vergadering

Volgende vergadering 25 juni 2020 om 19.00 daarna borrel