Welkom op de website van de Aloysiusschool Geesteren (O.)
laatste nieuws   arrow
Informatieavond Ouderparticipatie 3.0    02-10-2018
Vorig schooljaar is er een onderzoek geweest in het kader van ouderparticipatie. Er is toen geprobeerd om een samenwerkingsdag tussen ouders en school te realiseren, waarin ook de uitkomsten van het onderzoek zouden worden gepresenteerd. Dit bleek vanwege de agenda’s niet mogelijk en er is toen geopperd dat avonden prettiger zijn.
De resultaten van het onderzoek zijn vorig schooljaar al wel aan het team gepresenteerd.
Op woensdag 10 oktober staat daarom de eerste informatieavond gepland in het kader van Ouderparticipatie 3.0. 
Doel van de avond is om samen meer te weten te komen wat ouderbetrokkenheid 3.0 voor ons samen gaat betekenen.

Via de volgende link kunnen ouders/verzorgers zich hiervoor opgeven:  https://goo.gl/forms/T2naMOhDbWz12zZl1
We hopen op een grote opkomst.


Parro volgende stap in oudercommunicatie    02-10-2018
In een vorig bericht is geschreven over de uitrol van het ouderportaal.
De meeste ouders hebben toegang hiertoe gekregen.
In de komende tijd wordt de uitrol van Parro uitgevoerd.
Iedere ouder kent het fenomeen van briefjes die te laat uit de tas van een leerling komen en waarin geschreven werd over een activiteit die al achter de rug is. 
Of zoals in de afgelopen jaren veelvuldig gebeurde: een klassenouder die een e-mail stuurde aan alle ouders en daarbij aandacht vroeg voor iets dat op school speelde.
Binnen afzienbare tijd is dat achter de rug.
Via Parro kan een leerkracht een ouder/verzorger of alle ouders direct informeren over hetgeen in school speelt.
Parro kan ingezet worden voor een mededeling, voor een hulpvraag voor bv. materialen of om bijv. het meerijden van ouders naar een activiteit te organiseren. 
Levert een klas een topprestatie in school of op een veld, via een leuke foto kan de ouder geïnformeerd worden.
Voor de 10-minuten gesprekken zelf een tijd reserveren, Parro maakt dit mogelijk.
Parro is een app die via de Appstore of Google Play gedownload kan worden en door iedere ouder/verzorger geïnstalleerd kan worden op een mobiele device als een telefoon.
Via een koppelcode wordt er verbinding gemaakt met de juiste groep, zodat alleen die berichten worden ontvangen die voor de betreffende ouders van de leerlingen van een groep bestemd zijn.
Parro voldoet daarmee helemaal aan de nieuwe privacy-wetgeving.
De uitrol van Parro zal stapsgewijs gebeuren, niet de hele school tegelijk, maar een paar groepen, die alvast kunnen uitproberen. 
Uiteindelijk wordt iedere ouder/verzorger  aangeboden deel te nemen.
Via e-mail, nieuwsbrief worden de ouders van de Aloysiusschool geïnformeerd over de vervolgstappen.


 


Ouderportaal Aloysiusschool uitgerold    02-10-2018
In de afgelopen weken is de ouders van de Aloysiusschool de gelegenheid geboden toegang te krijgen tot het ouderportaal van Parnassys.
In eerste instantie kunnen de ouders/verzorgers in het ouderportaal de juistheid van de gegevens op de leerlingenkaart controleren.
Noodnummers, adressen, e-mailadressen, medische gegevens, via het ouderportaal kunnen deze gegevens aangepast.
Veel ouders hebben hiervan gebruik gemaakt en in de komende weken worden de wijzigingen door de administratie doorgevoerd.
Is er in de toekomst een wijziging: een ouder kan inloggen en de gegevens aanpassen. Zo blijven ouders zelf verantwoordelijk van de correctheid van de basisgegevens.
Een ouderportaal biedt meer functionaliteit.
Het is aan de school in hoeverre meer gegevens getoond worden.
Zo kan de mogelijkheid geboden worden de Citotoetsgegevens te tonen, de resultaten van methodetoetsen en ook de rapporten. Ook nieuws kan via het ouderportaal worden aangeboden.
In de loop van de tijd zal het schoolteam hierin haar standpunt bepalen.
Het is beslist niet de bedoeling dat het ouderportaal persoonlijk contact vervangt. Een ouder wordt door een ouderportaal directer betrokken bij school en bij de resultaten van de kinderen.

Ouders die nog geen toegang hebben tot het ouderportaal kunnen een mail sturen naar administratie@aloysgs.nl of bellen met school: 0546-631718 


Afscheid juf Maretie    16-07-2018
Augustus 2016  is juf Maretie getroffen door een CVA.
Voor haar en haar naasten was dit een zware klap. Juf Maretie heeft heel erg hard gewerkt aan haar herstel, maar is hierbij tegen grenzen aangelopen. Haar spanningsboog om aan een groep kinderen les te geven is helaas niet meer wat het eerst was.
Daarom  neemt ze afscheid van het onderwijs, hetgeen voor haar en de Aloysiusschool erg spijtig is.
Juf Maretie kwam 19 jaar geleden over van de Mariaschool Vasse om in Geesteren deel te worden van een groter team. De dynamiek sprak haar erg aan.
Juf Maretie is een hele betrokken en vrolijke persoon.

Wie met haar van doen had merkte al gauw hoe positief ze ingesteld is. Gelukkig is ze dat na haar ziekte altijd gebleven.
Juf Maretie gaf dat blije door aan  de kinderen die haar toevertrouwd waren. Af en toe strenger en vermanend, maar er mocht van haar ook wel iets. Niet alles dichttimmeren met regeltjes, maar genieten van hetgeen je elkaar te bieden hebt.
Kinderen gedijden bij haar en we zijn haar dankbaar voor haar grote inzet.
Het is jammer voor haar dat ze om deze reden moet stoppen, maar het geeft haar ook de kans om te zien naar iets nieuws.
Daar wensen we haar alle succes bij.
Juf Maretie, bedankt voor je lieve inzet!


Afscheid meester Marcel    18-06-2018

Meester Marcel Schepers neemt afscheid van de Aloysiusschool
 

Meester Marcel Schepers neemt afscheid
(© persbureau Aloysius)

Het zat al even in de pen, omdat meester Marcel eerder dit schooljaar al zijn dienstverband beëindigde, maar op vrijdag 29 juni neemt hij afscheid van de Aloysiusschool.
Aan een periode van 37 jaar inzet voor de kinderen uit Geesteren komt een einde.
In 1981 kwam meester Marcel over van de Heilig Hartschool in Fleringen, waar hij bijna 3 jaar gewerkt had.
De geboren Albergenaar dacht er even aan zendingswerk te gaan doen, maar al gauw bleek dat het niveau van de Aloysiusschool hoog was mede door de bevlogen leiding van wijlen hoofd der school Jan Braakhuis.
Met deze directeur deelde hij een gezamenlijke hobby, namelijk fotografie. Veel gesprekken over de mogelijkheden van diverse lenzen volgden. Dat was allemaal nog in het analoge tijdperk. 
Marcel Schepers begon aan de toenmalige Aloysiusschool. In 1984 fuseerde deze school met de Mariaschool en werd het aantal collega’s nagenoeg verdubbeld.
In de tijd van boventalligheid accepteerde meester Marcel ook een jaar lesgeven aan kleuters en ook aan groep 3 gaf hij les. Er waren in die jaren maar weinig banen en dan zat er niets anders op dan ook die uitdagingen aan te gaan.
In latere jaren gaf meester Marcel veelal les aan de groepen 6 en 7, waardoor hij deel uitmaakte van een bovenbouw die vrijwel uitsluitend uit mannen bestond. 
Het omgaan met kinderen was voor meester Marcel de reden om het onderwijs in te gaan, hen iets meegeven voor het leven, dat was zijn drijfveer.  Naast het reguliere lesaanbod vertelde meester Marcel graag over de reizen per motor door heel Europa die hij samen met zijn vrouw Mariët maakte. Geen koffers vol bagage, maar alleen het broodnodige ging mee om te genieten van de leefstijl in andere landen. 
Terugblikkend denkt meester Marcel dat het onderwijs en de kinderen vooral in de laatste 10 tot 15 jaar heel erg veranderd is.
“De wereld om ons heen globaliseert, veranderingen in de techniek en de digitale wereld waarmee kinderen steeds meer in aanraking komen, maakt dat het onderwijs en de kinderen mee veranderen. Je moet dan ook als school wel mee. Kinderen worden individueler en dat vind je in het onderwijs terug.”

Meester Marcel geeft aan altijd met heel veel plezier te hebben samengewerkt met de collega’s.
Collega’s steunen elkaar door dik en dun, de contacten met ouders en kinderen waren altijd plezierig.
Die collega’s  gaan er voor zorgen dat er nu een heel mooi afscheid komt, nadat de laatste jaren voor meester Marcel moeizamer gingen.
Een ernstige gehoorbeperking maakt dat het lesgeven aan kinderen niet meer mogelijk is.
Dit leidde tot een gedeeltelijke afkeuring voor het onderwijs. In het laatste jaar gaf hij nog met veel plezier Rt aan kleine groepjes kinderen. 
Meester Marcel hoopt samen met zijn vrouw te genieten van hun gezamenlijke hobby: reizen maken naar verre oorden Ze zijn besmet geraakt door dochter Maxime, die stage liep in Zuid Afrika. Beide ouders zochten haar op en toen werd de belangstelling gewekt voor het donkere continent. Daarna volgden reizen naar Zimbabwe, Botswana, Zambia, Vietnam en Cuba. 
De eerstvolgende reis is mogelijk naar Nicaragua, maar dit staat op losse schroeven door de huidige onrust in dat land. 

Vrijdag 29 juni wordt meester Marcel opgehaald uit Albergen om voor de laatste keer naar de Aloysiusschool te gaan waar hem samen met Mariët een leuk programma met kinderen wacht.
‘s Middags volgt in de tuin van huize Schepers een informeel afscheid met de nadruk op informeel. 
De collega’s van de Aloysiusschool zullen daar de wens uitspreken dat die middag een vertrekpunt mag zijn voor nog vele goede jaren waarin na al dat werken het genieten voorop mag staan.
Meester Marcel bedankt voor je inzet!
 hulpouders gezocht voor Bieb op school    06-12-2017
Geesteren, 6 december 2017
Geachte Ouder(s)/ Verzorger(s),
School is de samenwerking aangegaan met de “Bieb Op School”.
Doel van de samenwerking is dat we leerlingen enthousiast maken voor het lezen van boeken thuis en op school.
Dit doen we door onder andere door het uitlenen van nieuwe en mooie kinderboeken. Op dit moment vindt dat vaak onder instructietijden op school plaats. Hiermee zijn wij als school niet zo blij.
Wij willen dit graag verplaatsen naar tijden vooraf en na schooltijd. We willen voor het lenen van de boeken ook een deel van onze tijd gaan gebruiken waarin we nu als klas stil lezen, namelijk:
  • 8.15u tot en met 8.45u, elke dag.
  • 14.00u tot en met 14.30u, op de dinsdag en donderdag.
Leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze steeds 2 leesboeken voor op school hebben. Daarnaast mogen er 2 leesboeken mee naar huis.
Daarbij moeten leerlingen en ouders goed opletten dat boeken van de Bieb op school ook alleen op deze tijdstippen worden ingeleverd. Boeken van de bibliotheek Tubbergen en andere bibliotheken kunnen op dat moment niet worden ingeleverd. Net zoals boeken van Bieb op School niet bij een reguliere bieb kunnen worden ingeleverd.
Wij willen heel graag in de eerste week na de kerstvakantie beginnen met het nieuwe uitleenrooster. De Bieb op School zit nu nog in de bieb Geesteren, maar komt i.v.m. een verbouwing van de bieb tijdelijk bij ons op school in het lokaal naast groep 2. Na de verbouwing van de Bieb Geesteren verhuizen we alles weer terug zodat het leslokaal gebruikt kan worden voor de nieuwe groep 1c die start in maart 2018. Als het nieuwe schoolgebouw klaar is, krijgt de Bieb op School een definitieve plek in school.
Voor het uitlenen van de boeken hebben wij uw hulp nodig. Indien u kunt helpen, wilt u dan voor 15 december aangeven op welke dag(en) en tijd(en) u zou willen helpen? Opgeven kan via administratie@aloysgs.nl
Na de opgave-periode gaan ondergetekenden een rooster opstellen en informeren wij voor de kerstvakantie alle hulpouders. 
 
Met vriendelijke groet namens het team,
juf Nicole en meester Gerard
 


Aloysiusschool doet mee aan EU Schoolfruit    07-11-2017
Van 13 november tot en met 20 april doet de Aloysiusschool mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

De drie vaste groente- en fruitdagen op de Aloysiusschool worden:Woensdag, donderdag en vrijdag
Op deze dagen hoeven ouders geen 10-uurtje mee te geven.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.  
 


Ouders kunnen zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief.
Kijkt u maar eens op de WEBSITE
Wekelijks wordt bekend gemaakt welk fruit aan de kinderen wordt uitgedeeld.
Mocht een kind bepaald fruit niet lusten, dan kunnen de ouders ander fruit meegeven.

Het wordt een fruitige winter.  


Top