Welkom op de website van de Aloysiusschool Geesteren (O.)
laatste nieuws   arrow
Voortbestaan brigadieren in het geding    19-09-2017
Komt aan een tijdperk een einde?
Decennia lang is er op 3 punten in ons dorp gezorgd voor het veilig oversteken van kinderen door brigadiers.
Hieraan dreigt nu een eind te komen.
Al enkele jaren lukt het de ouders die het rooster maken niet om het rooster goed gevuld te krijgen. Met hangen en wurgen werd telkens een jaar tot een goed eind gebracht.
Voor dit jaar ziet het er niet goed uit.
 
Hoe lang blijft dit nog een vertrouwd beeld? 
Blijven we samen gaan voor de veiligheid van de kinderen?
Verzoeken om mee te helpen met brigadieren worden in de wind geslagen, roosters zijn niet gevuld te krijgen, verhinderingen worden afgewenteld op de coördinator, zonder zelf voor vervanging te zorgen.
De politie stelt dat brigadieren feitelijk alleen mag met 2 brigadiers, 1 brigadier op een punt wordt gezien als oversteekhulp.
Bijkomend is ook nog dat situaties gevaarlijker worden gemaakt doordat kinderen in weerwil van de afspraken fietsend naar school komen, terwijl de afspraak is dat ze lopend komen als ze binnen de bebouwde kom wonen. Men rijdt met de auto de Kampboerlaan en L. ten Catelaan in, hetgeen gevaar oplevert voor de kinderen.
 
Het regelen van brigadiers is een taak van de ouders onderling. De school faciliteert en ondersteunt, daar waar mogelijk. Verder ondersteunt de gemeente met het beschikbaar stellen van de materialen.
Ouders zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rond school.
 
Afgelopen vrijdag is met de coördinatoren van de brigadiers, afgevaardigden van OR, school en Arjan Schiphorst van de politie over deze situatie gesproken.
 
Op alle 3 punten, waar gebrigadierd wordt, is sprake van een 30 km zone: dat houdt in dat het onbegeleid oversteken van de kinderen in principe zou moeten kunnen, mits de verkeersdeelnemers zich houden aan de regels.
 
De 3 punten zijn belicht, de bezetting problematiek rond het rooster is tegen het licht gehouden, besluiten zijn genomen.
 
1: Bij school aan de Vriezenveenseweg:
De inrichting met Julie-borden maakt hier duidelijk dat het een schoolzone is. Door de instelling van één richtingsverkeer is het hier veiliger geworden.
Besluit: Tot aan kerst door gaan: in deze periode wordt kinderen geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.
Na kerst is er geen toezicht meer.
 
2: Situatie Geermanstraat-L.ten Catelaan:
Het rooster is tot 2 weken voor de kerst gevuld.
De coördinator voor dit punt is feitelijk al gestopt.
Besluit: Als er niet minimaal 20  nieuwe vrijwilligers bijkomen, die mogelijk maken dat het rooster gevuld wordt, stopt het brigadieren hier per 1 januari.
Een nieuwe coördinator is ook een vereiste.
 
3: Punt Hamer:
Dit punt wordt als echt gevaarlijk beoordeeld. Brigadieren is een must.
Dringend advies is om hier altijd met 2 mensen te brigadieren. Het rooster is tot de meivakantie gevuld met 1 brigadier voor de ochtend, 2 op de middag.
Het rooster kan gevuld worden voor dit jaar als de brigadiers van de Vriezenveenseweg bereid zijn mee te helpen aan de Dorpsstraat.
 
Besluit: op school wordt overlegd of de kinderen van groep 8 om 8.10 uur de brigadier kunnen ondersteunen, de brigadiers van de Vriezenveenseweg wordt gevraagd te helpen op dit punt na kerst.
Ook hier zijn dus extra vrijwilligers nodig.
De huidige coördinator stopt over 1 jaar. Een nieuwe coördinator is dus nodig.
Als er geen nieuwe brigadiers gevonden worden is het rooster in het schooljaar 2018-2019 niet meer rond te krijgen.
 
Opgave is mogelijk via de website www.aloysgs.nl>>MR&OR>>Ouderraad>>Brigadiers
U kunt zich ook opgeven als verkeersbrigadier via administratie@aloysgs.nl
Geeft u op voor welk punt u graag ingedeeld wordt en wat uw beschikbaarheid is.
Voor het mogelijk maken van het 2 jaarlijks verkeersexamen zijn 15 vrijwilligers voor een ochtend nodig.
Ook worden 3 vrijwilligers gevraagd voor de jaarlijkse fietsenkeuring op maandagochtend 30 oktober.
Ook voor deze beide aangelegenheden is een coördinator nodig.
Deze opgaven kunnen verlopen via administratie@aloysgs.nl
 
Met de gemeente wordt overleg gevoerd om de verkeerssituatie aan de Langeveenseweg en punt Hamer nog duidelijker te maken door aanpassingen.
 
 
 
 
 


Nieuwe directeur Aloysiusschool stelt zich voor    04-09-2017
Geesteren, 04 september 2017

Beste leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en dorpsbewoners,

In de laatste week voor de zomervakantie hebt u gehoord/gelezen dat de sollicitatiecommissie in mij een goede opvolger ziet voor Paul Falkmann. Helaas was er geen tijd meer om voor de zomervakantie kennis te maken met elkaar.

Vrijdag één september hebben het team en ik elkaar tijdens de openingsvergadering op een prettige en ontspannen manier ontmoet.

Vandaag zijn we begonnen aan het schooljaar 2017-2018. We hebben er allemaal veel zin in om er samen een goed en fijn schooljaar van te maken. Ik heb vele leerlingen opgewekt en blij de school zien binnenkomen. In de onderbouw was het voor sommige leerlingen toch wel wat spannend. Dat zal ongetwijfeld voor enkele ouders ook zo zijn geweest. 

Ook de collega’s en ik hadden een gezonde kriebel in de buik. Een beetje spannend is het wel. Hoe was de vakantie voor de leerlingen, met welke verhalen komt iedereen binnen?

En dan nu aan het werk, op een voor mij nieuwe school, voor een andere organisatie en met vele nieuwe gezichten. 

Mijn naam is Gerard van der Kuil. Tot aan de zomervakantie was ik directeur van de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als directeur in Friesland en in Drenthe. Ik ben mijn loopbaan in 2002 begonnen als leerkracht in de gemeente Emmen op een aantal scholen.

Met mijn kennis en ervaringen wil ik samen met het team, leerlingen, u en andere betrokkenen de Aloysiusschool tot een nog leukere en betere school maken dan dat de school nu al is. Mijn eerste kennismaking vorige week vrijdag en vandaag is heel prettig verlopen en is wat dat betreft veelbelovend.

Natuurlijk zullen we elkaar in de loop van de tijd wel beter leren kennen. Daar wil ik nu alvast een voorschot op nemen.

René en ik zijn zeven jaar samen en sinds vijf jaar getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij twee dochters en ben ik bonusvader. Onze oudste dochter Anique start dit schooljaar haar studie aan het Saxion. Onze jongste dochter Zoë zit in haar examenjaar voor de Havo. Wij zijn woonachtig in Haaksbergen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool om mijn hoofd lekker leeg te maken, ik lees graag, met onze twee honden lopen we regelmatig een rondje, René en ik gaan graag naar onze caravan, we gaan graag op reis of een dag weg naar een leuke stad of wellnessresort.    

Als onderwijsman vind ik het erg belangrijk dat we insteken op de ontwikkeling van heel het kind. Daarbij zijn de ideeën van onder andere Peter Henk Steenhuis (De Zaanse Agora), Sean Covey (De zeven eigenschappen van Happy Kids) en Leo Bormans (o.a. Geluk voor kinderen) voor mij persoonlijk grote inspiratiebronnen. 

In de maand september ben ik voor mijn oude werkgever Mijnplein nog twee dagen in de week werkzaam op de Sint Jozefschool. Ik ben, op wisselende dagen, de andere drie dagen aanwezig op de Aloysiusschool. Met ingang van 1 oktober werk ik vijf dagen in de week op onze school.

Tenslotte wens ik iedereen een heel fijn schooljaar met een goede en prettige samenwerking en ik hoop u in de aankomende weken te zien en te spreken.

Met vriendelijke groet,
Gerard van der Kuil
 


Fotoalbums Afscheid 2017    21-07-2017
De laatste dagen van een schooljaar staan altijd in het teken van afscheid.
Afgelopen woensdagavond was er een hele mooie afscheidsavond van groep 8: in gala ging een spannende film in première waar ze samen hard aan gewerkt hebben.

Donderdag 20 juli nam meester Paul afscheid van school.
Het is een hele mooie dag geworden.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden.
Bezoek daarom voor een indruk de rubriek fotoalbum


Winnaars Kinderjury 2017    21-07-2017
Op de foto staan leerlingen van de Aloysiusschool die zich afgelopen jaar onderscheiden hebben door heel veel boeken te lezen die door de Kinderjury als goed beoordeeld zijn.
Ze hebben daarvoor een oorkonde ontvangen.
Bovendien stonden ze afgelopen week ook nog eens afgebeeld in TC Tubantia.
Lezen is voor kinderen erg belangrijk.
Het is van het grootste belang dat ook in de vakantie meters gemaakt worden.

Daarvoor geven we de volgende tips:
5 tips tegen de zomerleesdip

 • Tip 1: Natuurlijk kinderboeken mee op vakantie!
  De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! En laat je kind zelf de boeken uitkiezen.

 • Tip 2: Boek ouderwets? Je kunt ook een e-book lezen!
  Probeer de VakantieBieb-app maar eens. Daar staan ook leuke kinderboeken bij. Je kiest een aantal e-books, die in een virtuele boekenkast komen te staan. Een internetverbinding voor het lezen van deze e-books is na het downloaden niet meer nodig. De VakantieBieb is ‘open’ van 1 juli t/m 31 augustus. Kijk op www.vakantiebieb.nl. Vraag je ouders om hulp.

 • Tip 3: Leuke spellen op vakantie!
  Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral taalspelletjes zoals scrabble (junior), woordkwartet en  woordpuzzels.

 • Tip 4: Naar het museum.
  Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea. Er zijn veel spannende kindermusea in Nederland. 

Tip 5: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen


Veel plezier in de vakantie.


Benoeming nieuwe directeur Aloysiusschool     20-07-2017

Een nieuwe directeur!
Gerard van der Kuil
Het is gelukt! Wij hebben een nieuwe directeur voor de Aloysiusschool gevonden.
Vanaf 1 september a.s. zal Gerard van der Kuil zijn werkzaamheden starten.
Gerard is woonachtig in Haaksbergen, 41 jaar oud en is nu werkzaam op de St. Jozefschoolschool in Nieuw Heeten.  
Hij start zijn werkzaamheden op 1 september a.s., vooralsnog voor 60%, omdat hij nog verplichtingen heeft bij zijn huidige werkgever. Vanaf 1 oktober a.s. komt hij volledig in dienst van TOF Onderwijs.
 
Gerard heeft aangegeven erg veel zin in zijn nieuwe baan te hebben en kijkt uit naar het werken met het team, met de kinderen en met u als ouder/verzorger.
 
 
Cas Bartman
Algemeen directeur TOF Onderwijs


Aloysiusschool op zoek naar nieuwe directeur    30-05-2017

Een aantal weken geleden heeft meester Paul bekend gemaakt te stoppen als directeur van de Aloysiusschool.
In de afgelopen weken is de procedure opgestart om te komen tot de werving van kandidaten voor deze voor school zo belangrijke functie.
TOF-onderwijs heeft wervingsbureau B&T opdracht gegeven op zoek te gaan naar de beste kandidaat.
Er zijn gesprekken gevoerd met diverse geledingen in school en uiteindelijk is er een profielschets opgesteld.
Afgelopen zaterdag is in TC Tubantia een advertentie verschenen.
Kandidaten kunnen zich via deze link verder oriënteren.
We nodigen u van harte uit om kennis te nemen.


Communicantjes naar de bakker    29-03-2017
Afgelopen dinsdag 28 maart hebben de groepen 4 een bezoek gebracht aan bakkerij de Kraai ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie op zondag 14 mei.
De bakker verzorgde eerst een mooie uitleg en daarna mochten ze zelf broodjes maken. 
De broodjes werden heerlijk. Dat bleek toen bakker Grego ze de volgende dag op school afleverde. 


Kinderen lopen voor kinderen in Afrika    29-03-2017
Geen inwoner van Geesteren zal het ontgaan zijn in de afgelopen weken: de jaarlijkse sponsorloop komt er weer aan!
Belletje drukken, maar dan voor het goede doel. De honden die overuren maken, omdat er kinderen op het erf komen.
Altijd wordt op een hele nette manier gevraagd: "Meneer, wilt u mij sponsoren?"
Vragende kinderogen, maar weinigen die dan nee verkopen.
Met kleine bedragen met zijn allen een groot bedrag bijeen brengen. Dat is de jaarlijkse inzet. 
Woensdagmiddag 29 maart is de grote loop gehouden. Een paar honderd kinderen die letterlijk een rondje om de kerk lopen, komend van het Noaberplein: hard lopend, wandelend, ieder met zijn eigen inzet. Aangemoedigd door meesters en juffen, ouders, opa's en oma's.
De plaatselijke MOV ( Missie, Ontwikkelingshulp en Vredesvraagstukken) tekent jaarlijks voor de organisatie. Een klein comité, geholpen door veel vrijwilligers. Ook dit jaar werd er voor gekozen om te lopen voor de Stichting Matamba in Tanzania.
Matamba is een klein dorp in Tanzania.
De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de financiële ondersteuning van het St. John's Health Centre. Het ideaal is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg. Maar men streeft ook naar meer welzijn in brede zin voor alle kinderen en volwassenen.
Een prachtig doel, dat graag gesteund wordt.
Iedereen heeft erg zijn best gedaan.
Nu maar wachten op de opbrengst: het geld moet ook nog weer binnenkomen.
Het zal vast weer een mooi bedrag zijn.
kinderen, vrijwilligers: bedankt!
Zie het fotoalbum


Vrijwilligers gezocht voor Bieb op School    27-03-2017
Eind vorig jaar werd de bibliotheek gesloten in Geesteren.
De wethouder zegde toe dat de Bieb in Geesteren in januari weer open zou gaan. Dankzij een werkgroep werd deze toezegging gestand gedaan. 
De Bieb is open, de boeken kunnen weer geleend worden, zelfs zonder lid te zijn.
Veel boeken zijn ook geschonken. 
De werkgroep is druk bezig nieuwe functies aan de Bieb toe te voegen, zodat het een maatschappelijke Bieb wordt. 
Het gebouw gaat deels verhuurd worden en zal ook nog verbouwd worden.

Eén van de functies die toegevoegd worden is de Bieb op School, in dit geval dus de Bieb naast school.
Voor het runnen van deze Bieb op School is de volgende brief uitgegaan:


Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 9 april 2017 start de Aloysiusschool met de Bibliotheek op School. Dit houdt in dat alle leerlingen onder schooltijd boeken kunnen lenen voor in de klas en voor thuis.
Volgens een vast rooster bezoeken de kinderen wekelijks of tweewekelijks de nieuwe schoolbieb.

Voor het uitlenen van de boeken en andere werkzaamheden zijn wij op zoek  naar enkele enthousiaste vrijwilligers. Haar/zijn taken :
•    Uitlenen/innemen van de boeken via de computer
•    Opruimen van de boeken
•    Kinderen helpen boeken uitzoeken
•    Overige werkzaamheden
De nieuwe schoolbieb is open op:
•    Maandagmorgen 8.45 – 10.15 uur
•    Woensdagmorgen 8.45 – 10.15 uur
•    Donderdagmorgen 8.45 – 10.15 uur

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die affiniteit met kinderboeken hebben , over enige kennis van het gebruik van een pc beschikken en op één van bovengenoemde tijden beschikbaar zijn.

Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in de vernieuwde schoolbieb aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Keizers, consulent educatie St. Bibliotheken Tubbergen, tel. 0546-441655 of u mag haar ook een e-mail sturen. Haar e-mailadres is y.keizers@bibov.nl.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Paul Falkmann, directeur Aloysiusschool
Yvonne Keizers, consulent educatie SBT
 


Carnaval Aloysius kleurrijk en feestelijk    17-02-2017
Vrijdagmorgen voor de krokusvakantie was het feest op de Aloysiusschool.
Alle kinderen begeleid door de leerkrachten, de prominenten van de Papsleefn trokken in een kleurrijke stoet door de straten. Het weer werkte niet zo mee, maar het deerde de kinderen in het geheel niet.
Ieder kind genoot met volle teugen van de klanken van de muziekwagens van de Kroegtijgers, het Peleton en Cv Ketel. Enthousiaste ouders en opa's verplaatsten zich een paar keer om het spektakel te aanschouwen. Voor de kinderen leek het daardoor of er duizenden langs de kant stonden. 
Tijdens de vrolijke kindergala werden door vertegenwoordigers van Cv Ketel, het Peleton en de Kroegtijgers de prijzen uitgereikt. Prijzen gesponsord door de 3 verenigingen en Hopje Verhuur. 

De optredens in zaal Kottink waren weer van hoogstaande kwaliteit.
Hele groepen betraden het podium maar ook kleine groepjes. Een paar eenlingen durfde het aan om de zaal te bespelen. Wat een kwaliteit!
Ook de optredens van de leerkrachten vielen in de smaak. Voor de kinderen is het leuk om hun juf of meester eens een keer gek te zien doen.
In de komende dagen barst het carnaval in alle hevigheid los met als hootepunten Kleintje Carnaval bij Erve Kampboer, de optocht op de Papsleefndag en het daaraan gekoppelde feest.
Het team van de Aloysiusschool wenst iedereen een fijne krokusvakantie en een heel gezellig carnaval. 
Zie het fotoalbum


Jill Stokkelaar voorleeskampioen van gemeente Tubbergen    26-01-2017
 
Jill Stokkelaar, gemeentelijk voorleeskampioen 2017 op haar troon
foto: redactie TubbergenNieuws 
In de goedgevulde zaal van 't Oale Roadhoes was de spanning gisteravond te snijden.
Alle leeskampioenen van de Tubbergse scholen deden hun uiterste best om zo mooi mogelijk voor te lezen.
Letten op articulatie, op toonhoogte, op houding, alles telt mee om uiteindelijk indruk te maken op de jury. 
De jury werd gevormd door Joy Hofhuis, oud voorleeskampioene, Sinie Berends en Henk Wessels.
Tijdens het finale juryoverleg werden de aanwezigen vermaakt door ballonnenartiest Tineke Post die hele mooie creaties kan maken, zoals op bijgaande foto ook te zien is. 

Uiteindelijk sprak juryvoorzitter Henk Wessels het verrassende woord en werd Jill Stokkelaar van de Aloysiusschool uitgeroepen tot voorleeskampioen 2017 van de gemeente Tubbergen.
Natuurlijk was ze hier hartstikke blij mee. 
Op de vraag wat er door haar heen ging, antwoordt Jill Stokkelaar kort en bondig:"Adrenaline!" Het geheim van haar succes kan ze nu ook wel delen. Ze heeft iedere avond heel goed geoefend voor het slapen gaan: "In bed heb ik hardop gelezen, ik ken het al helemaal uit mijn hoofd."
Jill is ook een getalenteerd voetbalster die eerder meespeelde in Stevo F1 en nu uitkomt voor Stevo E1. 
Ook bij Stevo was ze al eens kampioen. Op de vraag welke titel ze nu mooier vindt, antwoordt ze: "Ik kan niet zo heel goed kiezen, ik vind het allebei heel erg mooi. Maar ik denk toch dat ik voor het voetballen ga!"

De 11-jarige Jill mag binnenkort de gemeente Tubbergen vertegenwoordigen op de regionale finale. Deze wordt op vrijdag 17 maart in Hof van Twente gehouden.
De hele Aloysiusschool wenst haar daar heel veel succes!

Met dank aan www.tubbergennieuws.nl


Kerst op de Aloysiusschool sfeervol gevierd    22-12-2016
Het kerstfeest op de Aloysiusschool is weer op gepaste wijze gevierd.
Het karakter van de kerstviering was anders in vergelijking met vorige jaren.
Heerlijk eten van het buffet werd afgewisseld met passages en scènes uit het kerstverhaal.
In de hele school werd gezongen, naar elkaar geluisterd, maar bovenal op stemmige wijze genoten. 
Aan de kinderen was te zien dat ze het fijn hadden met elkaar.
Er was weer heerlijk gekookt door de ouders. De tafels, de klassen, de hele school was mooi versierd.
Kortom, de kinderen hebben zeker genoten en de kerstgedachte van herdenken dat het kindje Jezus geboren is, in zich opgenomen.
We presenteren u graag de foto's die genomen zijn in de diverse groepen.

Het fotoalbum
 


Heropening Bieb na sluiting    08-12-2016
Bibliotheek Geesteren na sluiting in gewijzigd concept toch weer open
Zoals u wellicht gehoord heeft sluit de bibliotheekvestiging in Geesteren de deuren.
Een werkgroep onderzoekt onder welke condities en in welke vorm de bieb in Geesteren open kan blijven.
De collectie boeken die in Geesteren in de bieb staat, wordt geschonken aan het dorp.
Deze boeken kunnen in het huidige pand geleend worden zonder lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.
Mensen die lid zijn van de Openbare Bibliotheek kunnen vanaf 9 januari 2017 in het huidige pand boeken bestellen, ophalen en terugbrengen. Er komt een haal- en brengservice met behulp van vrijwilligers vanuit de SBT in Tubbergen.
 
Dit nieuws brengt de werkgroep die op en na de informatieavond van  2 november in Erve Kampboer in het leven is geroepen, naar buiten.
In de afgelopen weken is druk vergaderd, nagedacht, onderhandeld over wat de mogelijkheden zijn.
Een pasklaar antwoord is er nog niet.
De werkgroep onderzoekt de mogelijkheid meer maatschappelijke functies aan het gebouw toe te kennen, een verbreding van de huidige functie.
Men roept de bevolking van Geesteren nadrukkelijk op om mee te denken.
Voor half december wordt een flyer verspreid waarin de medewerking wordt gevraagd.
Ook is het mogelijk de vragen, zoals die op de flyer staan, digitaal in te vullen. Dat gaat natuurlijk sneller.
 
Men is dus nadrukkelijk op zoek naar een bredere invulling, een invulling die verder gaat dan de huidige bibliotheekfunctie.
Hoe kan de jeugd in de toekomst gebruik blijven maken van boekencollecties?  Het antwoord denkt men te vinden door de invoering van het Bibliotheek op School-concept. Dit concept wordt toegevoegd in het huidige pand.
De huidige boekencollectie kan straks geleend worden zonder een officieel lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.
Iedereen mag boeken lenen en men hoopt dat ze ook weer teruggebracht worden.
Ook hoopt men dat veel mensen genegen zijn eigen boeken, tijdschriften die men toch niet meer leest, te schenken aan de bieb in Geesteren.
Die boeken worden gerubriceerd en vervolgens in de collectie opgenomen voorzien van een sticker met het opschrift “Bieb Geesteren”. Zo hoopt men toch een goed aanbod te krijgen.
 
Vrijwilligers gaan helpen met het uitlenen, maar het aantal vrijwilligers is op dit moment nog te weinig om een goed rooster te maken. Daarom wordt in de enquête ook nadrukkelijk gevraagd of men bereid is vrijwilliger of misschien zelfs wel bestuurslid te worden van de nieuw op te richten stichting.
Zonder vrijwilligers gaat het niet lukken.
De werkgroep hoopt echt op ondersteuning vanuit de bevolking.
 
De vrijwilligers wordt ook gevraagd om bijvoorbeeld ouderen die lid zijn van de Openbare Bibliotheek te helpen boeken aan te vragen in de catalogus van de Openbare Bibliotheek met behulp van de bibliotheekpas. Vrijwilligers vanuit de Stichting Bibliotheek Tubbergen bezorgen dan de boeken in Geesteren en halen ze daar ook weer op. Een haal- en brengservice die vooral gaat voorzien in de behoefte van mensen die veel lezen en het lastig vinden de Bibliotheek in Tubbergen te bezoeken.
 
Het is aan Geesteren om te bedenken hoe nog meer invulling aan het pand gegeven kan worden.
Hoe kan de bieb breed maatschappelijk ingezet worden? Hoe kan er geld verdiend worden doordat bv. partijen een ruimte huren, partijen die dit een geweldige locatie vinden.
 
Voorwaarde is dat men geen afbreuk wil doen aan bestaande voorzieningen als bv. het dorpshuis Erve Kampboer.
De werkgroep wil iets toevoegen. Geesteren mag dit helpen bedenken.
De flyer kan ingeleverd worden in de ideeënbus of brievenbus in de bibliotheek, in de ideeënbus in de Aloysiusschool  of Plus Wallerbosch.
Digitaal kunnen een paar vragen beantwoord worden via de volgende link: https://goo.gl/forms/iLvUj1FBSUiCzoUH3
Nu is het aan de inwoners om mee te denken. Een prachtige uitdaging, toch?
Geesteren, laat van u horen!
 
 


Leerlingen luisteren geboeid naar uitleg oale roop    08-12-2016
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben vanmorgen geboeid geluisterd naar de uitleg van Frans Kuipers over de midwinterhoorn. Frans Kuipers maakt deel uit van de Midwinterhoornbloazers Geesteren, een groep die vorig jaar nadrukkelijk aan de weg timmerde met de organisatie van de Midwinterhoornwandeltocht waar duizenden op afkwamen.
Dit jaar wordt het mogelijk nog mooier, want dan wordt op 16 december de Geesterse sjouwtocht georganiseerd.

Op een mooie, onderhoudende wijze werden de leerlingen ingewijd in de geheimen van de midwinterhoorn.
Hij werd bijgestaan door een aantal jonge blazers op de Aloysiusschool.
De betekenis van het gebruik werd toegelicht, maar ook werd verschillende hoorns gedemonstreerd: een natte hoorn, een latjeshoorn, een verlijmde hoorn. Iedere hoorn heeft zo zijn eigen klank. 
Ook het gebruik van verschillende mondstukken werd uitgelegd. 
De kinderen waren helemaal verbaasd hoe de medeleerlingen met de midwinterhoorn overweg kunnen.
Een prachtige opwarmer voor de Geesters sjouwtocht die volgende week vrijdagavond, 16 december, gehouden wordt.


Info sjouwtocht

Er zijn een tweetal prachtige routes uitgezet van 2,5 km. en een route van 5 km. die de wandelaars langs karakteristieke fraaie verlichte Twentse erven voert. De route van 2,5 km is ook voor mindervaliden geschikt.

De routes zijn gemarkeerd door fakkelverlichting en vuurkorven, onderweg worden de wandelaars toe geblazen door diverse midwinterhoorn en jachthoorn blaasgroepen uit Geesteren.

Ook is er een levende kerststal te zien en zal een zanggroep te horen zijn.

De Sjouwtocht begint tussen 17.30 uur en 19.30 uur vanaf Erve Kampboer, Kampboerlaan 6 te Geesteren.

Voor deelname betaalt men € 2,50 inclusief een led-lampje voor de kinderen en aantrekkelijke reductiebonnen die bij de diverse horecagelegenheden langs de route ingeleverd kunnen worden. Deze vertegenwoordigen een waarde van € 8,00

Na de Sjouwtocht is er nog gelegenheid om gezellige samen te zijn bij Zalencentrum Kottink en/of Erve Kampboer.Sinterklaas tevreden over kleine Aloysiaantjes    05-12-2016
Zelfs de ijsberen hadden het vanmorgen koud.
De ANWB was vanmorgen al vroeg op pad om overal de perikelen die vorst met zich meebrengt op te lossen.
Helaas konden ze niet op tijd aan de Haarbrinksweg zijn, waar de sintmobiel vanmorgen rond 8.15 uur de geest gaf.
Gelukkig kwam meester Marcel in zijn cabrio langs en die was wakker genoeg om te weten dat de Sint op weg was naar Geesteren. Een lift werd dan ook aangeboden en Sinterklaas greep deze geste met beide handen aan.
Op het Noaberplein werd de Sint welkom geheten door meester Olaf, omdat de hoofdpiet van de Aloysiusschool nog met autopecht in Fleringen stond. 
Het ging meester Olaf goed af. De Sint had toch voor alle kinderen van de Aloysiusschool een boodschap:"ik hoop dat jullie vooral lief zijn voor elkaar."
Via een erehaag van kinderen bereikte de Sint uiteindelijk de school, onderweg heel veel handen schuddend. 
In de speelzaal van de kleuters nam de Sint plaats op zijn troon om van daar af de lieve kinderen toe te spreken.
Die lieve kinderen beloonden de mooie woorden van Sint met het opvoeren van tal van (huzaren)stukjes.
Sint kon alleen maar blij zijn met zoveel toewijding en overgave. Ook hij besefte zich maar al te goed dat het de laatste dag was van zijn bezoek aan Nederland en dat Madrid nog ver is. Het werd dan ook een morgen van Genieten met een grote G in Geesteren.
Bij zijn vertrek beloofde de Sint dan ook alles in het werk te stellen dat hij volgend jaar weer naar Geesteren komt. 
Van 0-uren contracten is de Goedheiligman niet gediend, hij heeft er een jaartaak aan.
Ook beloofde hij vanavond de laatste jongens en meisjes persoonlijk te verrassen.
Het heerlijk avondje is gekomen. 
Zie het fotoalbum


Voorstellingen Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers    28-11-2016
Afgelopen vrijdag verzorgde de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers op uitnodiging van muziekvereniging St. Caecilia twee voorstellingen voor alle leerlingen van de Aloysiusschool. De groepen 1 tot en met 4 bezochten de voorstelling 'Held?!. Deze voorstelling was een verhaal over de avonturen van ridder Ruben. In het verhaal werd ingegaan op de thema's oorlog en vrede. Het verhaal werd muzikaal omlijst door het orkest. De voorstelling werd afgesloten met een medley van Sinterklaasliedjes.
De groepen 5 tot en met 8 bezochten de voorstelling 'Geeft acht!'. In dit interactieve spektakel werd Zaal Kottink tijdelijk militair terrein en het (strijd)toneel van een militaire ceremonie. In de voorstelling werd ingegaan op (de geschiedenis van) ons leger en de rol van een militair orkest hierbij. Ook kwam onder andere de volgende vraag aan de orde: welk verhaal vertellen veteranen ons? Maar ook: Hoe leuk is het eigenlijk om muziek te maken? De kinderen werden hier op een interactieve wijze bij betrokken met een medley van Kinderen voor Kinderen. Ook werd ingegaan op wat een dirigent doet. Enkele kinderen kregen de kans het orkest te dirigeren. De voorstelling was erg educatief, afwisselend en bijzonder sfeervol. De reacties van de kinderen en de leerkrachten waren zeer lovend "Wat was dit geweldig om mee te maken", aldus een leerkracht.
Kinderen die enthousiast zijn geworden om ook een instrument te spelen in een orkest zijn van harte welkom bij muziekvereniging St. Caecilia. Zie bijgaande flyer van de muziekvereniging.
Zie ook fotoalbum en 


Jill Stokkelaar zegeviert    23-11-2016
Vrijdag 18 november was het weer zover: De spannende finale van de jaarlijkse voorleeswedstrijd in de Zeshoek van de Aloysiusschool.
Veel kinderen uit groep 8 hebben meegedaan aan de voorrondes in de klas. 
Vervolgens zijn er vier kinderen gekozen die mee mochten doen aan deze finale: Sem Krikhaar, Britt Stamsnieder, Jill Stokkelaar en Esmeé Harmelink. 
Het was een lastige opgave, maar uiteindelijk is Jill Stokkelaar als winnaar gekozen door de deskundige jury bestaande uit: meester Tony, meester Olaf, meester Mart, juf Annemiek en juf Carlijn. 
Jill mag nu de school vertegenwoordigen tijdens de vervolgronde van de gemeente Tubbergen. 
We wensen haar heel veel succes!


Bibliotheekvestiging Geesteren    26-10-2016
Aan het begin van dit jaar is duidelijk geworden dat de vestigingen van de bibliotheek in Geesteren en Albergen gesloten gaan worden.
Hier is door de voorzitters van de dorpsraden van Geesteren en Albergen samen met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren, afgevaardigden van de bibliotheek veel over vergaderd.
Het besluit is echter onomkeerbaar. De politiek houdt vast aan de afgesproken bezuiniging van €150.000,-.
Toch zijn er voor beide dorpen nog kansen om een vorm van doorstart te maken, maar dan moeten de schouders eronder.
Komende donderdag spreken de werkgroepen Geesteren 2030 over dit onderwerp.

Persbericht Tubbergen, 25 oktober 2016

Nieuwe kansen voor lezend Albergen en Geesteren
 
‘Als er ergens een deur dichtslaat, gaat er ergens anders een raam open’. Dat gezegde gaat zeker op voor de Stichting Bibliotheken Tubbergen (SBT). Nadat de gemeente een flinke korting aankondigde op de subsidie van SBT, moest het roer compleet om. Na rijp beraad koos SBT voor sluiting van de locaties in Geesteren en Albergen, in combinatie met een optimale en waar mogelijk zelfs verbeterde dienstverlening. 
 
Hoewel de bibliotheekvestigingen in Albergen en Geesteren in hun huidige vorm gaan sluiten, is het zeker niet zo dat mensen in deze dorpen helemaal niet meer terecht kunnen bij de bieb. “Zowel Albergen als Geesteren blijven hun bibliotheekfunctie behouden”, zegt wethouder Roy de Witte. “De manier van dienstverlening wordt alleen anders ingericht: er wordt meer door de inwoners zelf gedaan.”
 
Hoe de nieuwe bibliotheek er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend. “De contouren zijn geschetst, maar we dagen de inwoners uit voor het bepalen van de exacte invulling”, zegt de wethouder. “Dit samen nadenken past binnen het concept Mijn Dorp 2030, waarbij inwoners meer zelf gaan doen en waar mogelijk ondersteuning krijgen van de gemeente. Zo bekijken wij samen met de SBT of het mogelijk is de panden en inboedel over te dragen aan het dorp.”
 
Voor de inwoners was het idee van sluiting aanvankelijk een schok, maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, worden ook de voordelen gezien. “Door de bibliotheken over te dragen aan de inwoners, wordt er meer mogelijk dan alleen het lenen van boeken”, zegt Jeannette Lansink. “Zo kunnen de organisaties die nu gehuisvest zijn in het Parochiehuis in Albergen, na verkoop van dit pand straks terecht in de bibliotheek.”
 
De Stichting Dorpsbelang Geesteren roept inwoners op actief te participeren in het nadenken over- en het uitvoeren van nieuwe concepten in het huidige bibliotheekgebouw. “Wij vinden dat een gebouw met een dergelijke uitstraling in de nabijheid van alle belangrijke voorzieningen niet verloren mag gaan”, aldus Herman Huis in ’t Veld. “Samen werken aan nieuwe concepten, waarbij kinderen de gelegenheid geboden wordt te genieten van boeken, het voor anderen mogelijk maken om boeken te bestellen en op te halen en er wellicht nog één of twee dimensies aan toevoegen. Nadenken over duurzame concepten, de handschoen oppakken.”
 
Op 2 november wordt er om 20.30 uur bij Erve Kampboer in Geesteren en Albergen op 3 november om 20.00 uur in het Cultuurhoes een brainstormsessie gehouden voor bibliotheekleden en inwoners van die dorpen. Op die avonden worden er ideeen verzameld over de manieren waarop de bibliotheek voortgezet kan worden. “We hebben voor beide bibliotheken de ledenaantallen en het leengedrag in kaart gebracht. Op basis hiervan moet het mogelijk zijn om toekomstplannen op te stellen”, verwacht De Witte.
 
 Op donderdag 15 december 2016 sluit de bibliotheek Albergen in de huidige vorm haar deuren en bibliotheek Geesteren vrijdag 16 december 2016. Op deze dagen kunnen leden hun materialen inleveren en afscheid nemen van respectievelijk Yvonne Keizers en Judith Kempers. 
 
 
 
Einde persbericht
 


Tentoonstelling kinderboekenweek    14-10-2016
Donderdagmiddag 13 oktober is voor de kinderen de Kinderboekenweek 2016 afgerond met een tentoonstelling van het gemaakte werk.
In het thema van dit jaar stonden Opa's en Oma's centraal.
Rond dit thema hebben de kinderen hele leuke werkjes gemaakt en aan wie laat je dat dan graag zien? Aan de opa's en oma's en natuurlijk ook aan papa en mama.
Veel opa's en oma's brachten een bezoek aan school en dat leverde hele leuke reacties op. Sommigen waren tientallen jaren niet meer op de Aloysiusschool geweest. "Wat is de school veranderd!", was een veel gehoorde reactie. Direct gevolgd door: "Wat leuk!"
In de gangen en lokalen was het heel gezellig en de kinderen waren trots!
Zie het fotoalbum voor een impressie.


Studiedag 21st Century Skills    28-09-2016
Op maandag 3 oktober gaat het team van de Aloysiuschool samen met begeleiders van OINO van start met een 3-jarig traject.
Het team staat voor de vraag op welke wijze zij het onderwijs van de 21e eeuw op de Aloysiusschool wil vormgeven, passend bij en als doorontwikkeling van het huidige onderwijs.
 
De Aloysiusschool streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2019 te ontwikkelen als een school waar leerlingen zich in toenemende mate zelf verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. De school wil leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw.
Daarom wil het team gericht aandacht besteden aan de 21st century skills, zoals samenwerken, communiceren, ICT gebruik, probleem oplossen en kritisch denken.
 
De leerkrachten mogen op avontuur gaan, samen ontdekken, experimenteren en leren wat werkt in de eigen onderwijsaanpak, waarbij ze geïnspireerd zijn door het leren van de 21e eeuw, Next Generation Learning.
Deze fase van oriënteren is nodig om het team vertrouwen te geven de beweging te gaan maken. Daarbij staat het eigenaarschap van leerkrachten en de eigen onderzoekende houding centraal. 

Het team heeft al diverse bijeenkomsten gevolgd en is enthousiast geraakt over het nieuwe leren.
Tijdens de kick-off bijeenkomst op 3 oktober 2016 geven de adviseurs van OinO praktische voorbeelden van hoe de vaardigheden van de 21e eeuw direct ingezet zouden kunnen worden in de klas. 
Het wordt een spannend en uitdagend traject. 
We houden u op de hoogte.
 


Opening Schooljaar 2016-2017    09-09-2016
Dinsdag 6 september is het nieuwe schooljaar op de Aloysiusschool feestelijk geopend.
Het nieuwe schooljaar brengt best veel veranderingen met zich mee, want voor het eerst werkt de Aloysiusschool met een continurooster.
Alle kinderen kwamen deze dag bijeen voor een viering in de kerk onder leiding van meester Paul Falkmann. 
Alleen de groepen 8 waren door een andere afspraak verhinderd.
Het thema was "laat ook op school de zon schijnen".
Er werd door de kinderen gebeden en gezongen.De hele dag stond in het teken van duurzaamheid. De Aloysiusschool heeft op meerdere terreinen duurzame ambities. 
Zo was er in elke groep een uitleg van medewerkers van ROVA met betrekking tot het duurzaam scheiden van afval.
Dat gebeurt thuis, maar op school nog veel te weinig. Hier wordt in de komende tijd aandacht aan besteed op school zodat ook op school gewerkt wordt het duurzaam scheiden van afval. 

Op de parkeerplaats aan de L. ten Catelaan stond een grote truck van OTIB. In deze truck van 19 meter lang, twee verdiepingen hoog met uitbouwen naar de zijkant, konden de kinderen van de groepen 6 t/m 8 kennis nemen van verschillende vormen van techniek.
De wagen was aangeboden via Meinders Installatiebedrijf.

Om 12.30 uurvond op het Noaberplein een feestelijke opening plaats.
In het voorjaar zijn op het dak van de school zonnepanelen en een windrotor geplaatst.
In het eerste deel werd dit benadrukt door een Ren je rot-spel met medewerking van wethouder Tom Vleerbos. 
De winnaars mochten een confettiekanonnetje bedienen, waarmee de zonnepanelen officieel geopend werden. 
Onder leiding van Sanne Loohuis van dansschool LaStesa werd gedanst op de klanken van "Walking on sunshine".

De zonnepanelen zijn tot stand gekomen op initiatief van de werkgroep Duurzaam Geesteren.
De financiële middelen zijn bijeengebracht door de gemeente Tubbergen (Cogasgelden), Rabobank NW Twente, Stichting Dorpsbelang Geesteren en Enexis. 
De installatiebedrijven Wesselink Buunk, Meinders Installatiebedrijf en Nijkamp Installaties hebben het project gezamenlijk gerealiseerd. 
Vertegenwoordigers van de commissie Duurzaam Geesteren, de sponsoren en de installatiebedrijven werden door de kinderen met applaus beloond voor de gezamenlijke inspanning.
Kinderen, leerkrachten en ouders hopen dat het een mooi schooljaar mag worden.
Zie ook het fotoalbum

 


Kinderjuryprijzen uitgereikt    07-06-2016
De Kinderjuryprijs 2016 is vanmiddag uitgereikt aan:
Sophie Haarhuis, Stijn Wigger, Romy Wesselink, Guusje ter Horst, Pim Lohuis, Mart Krikhaar, Duncan Petre, Sem Meinders, Meike Oosting, Marre Harmelink en Pepijn Lenferink.
Deze kinderen hebben dit jaar met heel veel inzet en plezier gelezen in de Kinderjury-boeken 2016. 


Vogeltjes maken voor Hendrik    30-05-2016
Vrijdagochtend 27 mei hebben de kleuters een leuke workshop gehad van kunstenaar Saskia Griepink uit Tubbergen.
De kleuters hebben allemaal vogels (vriendjes) gemaakt voor Hendrik de vogel, zodat hij zich niet meer eenzaam voelde. 
Het fotoalbum laat prachtig zien hoe de kinderen zich inleefden.


Kinderen hebben voorpret vanwege STEVO    13-05-2016
Via het bestuur van STEVO kwam deze week een heel eenvoudig verzoekje binnen: "Zouden jullie op school een paar spandoeken voor de wedstrijd van tweede pinksterdag willen maken met het oog op een mogelijk kampioenschap?"
Na een paar groepen gevraagd te hebben bleek het enthousiasme groot en dat werd de afgelopen dagen nog groter.
De hele bovenbouw van 5 t/m 8 wilde wel meedoen met uitzondering van 1 groep waar al andere afspraken vaststonden.
Het leverde voor bestuurslid Coen Droste een paar autoritjes op om uiteindelijk twee rol textiel en verf in drie kleuren af te leveren.
De kinderen werd aangegeven dat "Hup Stevo" wel een wat te simpele spreuk is en dat er flink over moest worden nagedacht.
Dat leverde veel beraadslagingen op, voorbereidingen in huis met het maken van sjablonen, verdieping op het logo van Stevo.
Overleg, samenwerking, nadenken over verdeling, verdeling van taken, het had eigenlijk alles wat graag van kinderen gezien wordt.
Intensief en fanatiek bezig zijn met veel voorpret, op alle mogelijke plekken werd geschilderd: in gangen, in de zeshoek op de speelplaats en veelal met trotse gezichten. 50 spandoeken zijn gemaakt!
Dit alles ter aanmoediging van het eerste elftal dat tweede pinksterdag de titel in de tweede klasse J moet binnenslepen.
De gedrevenheid van STEVO 1 straalde vanmiddag uit op de kinderen.
Tweede pinksterdag staan de kinderen langs de kant om STEVO aan te moedigen. En passant zullen ze horen of ze een prijsje hebben gewonnen. En ze zullen vast denken dat hun spandoek de aanzet is tot een heel feestelijk gebeuren. 
En, o ja, voor aanvang van de wedstrijd staat een schminkploeg klaar.
Dus kom op tijd!. 
Zie het fotoalbum 
 
 


Top