Welkom op de website van de Aloysiusschool Geesteren (O.)
laatste nieuws   arrow
Afscheid juf Maretie    16-07-2018
Augustus 2016  is juf Maretie getroffen door een CVA.
Voor haar en haar naasten was dit een zware klap. Juf Maretie heeft heel erg hard gewerkt aan haar herstel, maar is hierbij tegen grenzen aangelopen. Haar spanningsboog om aan een groep kinderen les te geven is helaas niet meer wat het eerst was.
Daarom  neemt ze afscheid van het onderwijs, hetgeen voor haar en de Aloysiusschool erg spijtig is.
Juf Maretie kwam 19 jaar geleden over van de Mariaschool Vasse om in Geesteren deel te worden van een groter team. De dynamiek sprak haar erg aan.
Juf Maretie is een hele betrokken en vrolijke persoon.

Wie met haar van doen had merkte al gauw hoe positief ze ingesteld is. Gelukkig is ze dat na haar ziekte altijd gebleven.
Juf Maretie gaf dat blije door aan  de kinderen die haar toevertrouwd waren. Af en toe strenger en vermanend, maar er mocht van haar ook wel iets. Niet alles dichttimmeren met regeltjes, maar genieten van hetgeen je elkaar te bieden hebt.
Kinderen gedijden bij haar en we zijn haar dankbaar voor haar grote inzet.
Het is jammer voor haar dat ze om deze reden moet stoppen, maar het geeft haar ook de kans om te zien naar iets nieuws.
Daar wensen we haar alle succes bij.
Juf Maretie, bedankt voor je lieve inzet!


Afscheid meester Marcel    18-06-2018

Meester Marcel Schepers neemt afscheid van de Aloysiusschool
 

Meester Marcel Schepers neemt afscheid
(© persbureau Aloysius)

Het zat al even in de pen, omdat meester Marcel eerder dit schooljaar al zijn dienstverband beëindigde, maar op vrijdag 29 juni neemt hij afscheid van de Aloysiusschool.
Aan een periode van 37 jaar inzet voor de kinderen uit Geesteren komt een einde.
In 1981 kwam meester Marcel over van de Heilig Hartschool in Fleringen, waar hij bijna 3 jaar gewerkt had.
De geboren Albergenaar dacht er even aan zendingswerk te gaan doen, maar al gauw bleek dat het niveau van de Aloysiusschool hoog was mede door de bevlogen leiding van wijlen hoofd der school Jan Braakhuis.
Met deze directeur deelde hij een gezamenlijke hobby, namelijk fotografie. Veel gesprekken over de mogelijkheden van diverse lenzen volgden. Dat was allemaal nog in het analoge tijdperk. 
Marcel Schepers begon aan de toenmalige Aloysiusschool. In 1984 fuseerde deze school met de Mariaschool en werd het aantal collega’s nagenoeg verdubbeld.
In de tijd van boventalligheid accepteerde meester Marcel ook een jaar lesgeven aan kleuters en ook aan groep 3 gaf hij les. Er waren in die jaren maar weinig banen en dan zat er niets anders op dan ook die uitdagingen aan te gaan.
In latere jaren gaf meester Marcel veelal les aan de groepen 6 en 7, waardoor hij deel uitmaakte van een bovenbouw die vrijwel uitsluitend uit mannen bestond. 
Het omgaan met kinderen was voor meester Marcel de reden om het onderwijs in te gaan, hen iets meegeven voor het leven, dat was zijn drijfveer.  Naast het reguliere lesaanbod vertelde meester Marcel graag over de reizen per motor door heel Europa die hij samen met zijn vrouw Mariët maakte. Geen koffers vol bagage, maar alleen het broodnodige ging mee om te genieten van de leefstijl in andere landen. 
Terugblikkend denkt meester Marcel dat het onderwijs en de kinderen vooral in de laatste 10 tot 15 jaar heel erg veranderd is.
“De wereld om ons heen globaliseert, veranderingen in de techniek en de digitale wereld waarmee kinderen steeds meer in aanraking komen, maakt dat het onderwijs en de kinderen mee veranderen. Je moet dan ook als school wel mee. Kinderen worden individueler en dat vind je in het onderwijs terug.”

Meester Marcel geeft aan altijd met heel veel plezier te hebben samengewerkt met de collega’s.
Collega’s steunen elkaar door dik en dun, de contacten met ouders en kinderen waren altijd plezierig.
Die collega’s  gaan er voor zorgen dat er nu een heel mooi afscheid komt, nadat de laatste jaren voor meester Marcel moeizamer gingen.
Een ernstige gehoorbeperking maakt dat het lesgeven aan kinderen niet meer mogelijk is.
Dit leidde tot een gedeeltelijke afkeuring voor het onderwijs. In het laatste jaar gaf hij nog met veel plezier Rt aan kleine groepjes kinderen. 
Meester Marcel hoopt samen met zijn vrouw te genieten van hun gezamenlijke hobby: reizen maken naar verre oorden Ze zijn besmet geraakt door dochter Maxime, die stage liep in Zuid Afrika. Beide ouders zochten haar op en toen werd de belangstelling gewekt voor het donkere continent. Daarna volgden reizen naar Zimbabwe, Botswana, Zambia, Vietnam en Cuba. 
De eerstvolgende reis is mogelijk naar Nicaragua, maar dit staat op losse schroeven door de huidige onrust in dat land. 

Vrijdag 29 juni wordt meester Marcel opgehaald uit Albergen om voor de laatste keer naar de Aloysiusschool te gaan waar hem samen met Mariët een leuk programma met kinderen wacht.
‘s Middags volgt in de tuin van huize Schepers een informeel afscheid met de nadruk op informeel. 
De collega’s van de Aloysiusschool zullen daar de wens uitspreken dat die middag een vertrekpunt mag zijn voor nog vele goede jaren waarin na al dat werken het genieten voorop mag staan.
Meester Marcel bedankt voor je inzet!
 Genieten van carnaval op Aloysiusschool    09-02-2018
Grote inspanningen zijn verricht om van het carnaval op de Aloysiusschool een succes te maken.
De kinderen en leerkrachten waren mooi uitgedost, karretjes en wagens zagen er schitterend uit en het was echt genieten onder goede omstandigheden van een mooie optocht.
Helaas werd het genieten overschaduwd door het bericht dat een begeleider namens de Papsleefn met zijn onderbeen onder een wiel van tractor terecht kwam.
Er was direct goede hulp, ambulance en politie waren snel ter plaatse. Gelukkig kwam aan het eind van de morgen het bericht binnen van de getroffene zelf dat het toch nog meevalt en dat hij vandaag nog weer terugkeert naar huis.

Het schoolgala in zaal Kottink was echt genieten. Kinderen en leerkrachten traden op, de ouderraad haakte in op het lied van de Luizenmoeder en een aantal moeders verzorgde een spetterend optreden door te gaan synchroon zwemmen op het podium.
Je moet er maar opkomen.
Het mooie van het geheel is dat de kinderen echt in de sfeer van de grote gala's carnaval mogen beleven.
Dank aan iedereen die het tot een succes heeft gemaakt.

Het volgende album geeft een inkijk in het hele carnavalsspektakel:  KLIK voor het fotoalbum
 


Ouderavond Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat niet door    01-02-2018
Geesteren, 1 februari 2018

Geachte Ouder(s)/Verzorger(s),
Vanavond is de informatieavond ouderbetrokkenheid 3.0. Velen van u hebben de moeite genomen om tijd vrij te maken om deze avond bij te wonen. Daarmee zijn wij erg blij.

Ik ben net gebeld door Joris Spekle van het CPS die deze avond zou uitvoeren. Hij is geveld door de griep en er zijn geen collega’s beschikbaar om het over te nemen. Hierdoor gaat de informatieavond ouderbetrokkenheid 3.0 helaas niet door.

Ik realiseer mij dat de boodschap zeer onprettig is, maar er zijn geen alternatieven. Met Joris Spekle heb ik afgesproken om volgende week contact te hebben om te kijken naar een nieuwe avond voor de samenwerkingsdag van woensdag 14 maart.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet namens het team,
Gerard van der Kuil
directeur Aloysiusschool Geesteren
 


Kerstgroet Aloysiusschool    22-12-2017Het team van de Aloysiusschool wenst iedereen een heel gelukkig kerstfeest, een hele fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe.

We mogen dankzij de steun van heel veel lieve ouders, vrijwilligers terugkijken op heel geslaagd kerstfeest op school.
In de kerk was het genieten van het acteertalent van de groepen 1 t/m 4. 
Het kerstommetje bood hele mooie taferelen on der de carports van bewoners van de Peuverhoek.
De kinderen genoten van het hele lekkere eten dat bereid was door enthousiaste moeders.
Kortom, het was geweldig!

Bekijk het fotoalbum om de sfeer te beleven


Staking in het onderwijs    06-12-2017
Geesteren, 6 december 2017
Geachte Ouder(s)/Verzorger(s),
U hebt maandag of dinsdag via de klassenouder de brief ontvangen over de mogelijke staking in het primair onderwijs.
Onze huidige regering neemt helaas de werkdruk in het onderwijs nog steeds niet serieus genoeg en maakt geen extra middelen vrij om verbeteringen voor leerlingen en leerkrachten mogelijk te maken.
De toegezegde gelden komen pas met een jaar of 3 ter beschikking en daarmee blijven we in het primair onderwijs achter de feiten aanlopen.
Dit stelt ons teleur en maakt ons boos. Wij gaan als team van Aloysiusschool voor het beste van alle leerlingen. Om een duidelijk signaal af te geven naar de overheid sluiten wij ons aan bij de landelijke oproep en sluiten op 12 december de deuren. Wij realiseren ons dat het voor u als ouders een uitdaging is om opvang voor uw kind(eren) te realiseren, maar hopen dat u ons steunt in ons besluit.
Een aantal collega’s kiest ervoor om op 12 december andere taken voor school en leerlingen uit te voeren in het schoolgebouw. Zij geven echter die dag geen les en vangen geen leerlingen op.
Andere collega’s gaan op 12 december naar de regionale bijeenkomsten van de vakbonden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
U kunt altijd met mij contact opnemen mocht u nog vragen hebben.
 
Met vriendelijke groet namens het team,
Gerard van der Kuil
directeur Aloysiusschool 
 


hulpouders gezocht voor Bieb op school    06-12-2017
Geesteren, 6 december 2017
Geachte Ouder(s)/ Verzorger(s),
School is de samenwerking aangegaan met de “Bieb Op School”.
Doel van de samenwerking is dat we leerlingen enthousiast maken voor het lezen van boeken thuis en op school.
Dit doen we door onder andere door het uitlenen van nieuwe en mooie kinderboeken. Op dit moment vindt dat vaak onder instructietijden op school plaats. Hiermee zijn wij als school niet zo blij.
Wij willen dit graag verplaatsen naar tijden vooraf en na schooltijd. We willen voor het lenen van de boeken ook een deel van onze tijd gaan gebruiken waarin we nu als klas stil lezen, namelijk:
  • 8.15u tot en met 8.45u, elke dag.
  • 14.00u tot en met 14.30u, op de dinsdag en donderdag.
Leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze steeds 2 leesboeken voor op school hebben. Daarnaast mogen er 2 leesboeken mee naar huis.
Daarbij moeten leerlingen en ouders goed opletten dat boeken van de Bieb op school ook alleen op deze tijdstippen worden ingeleverd. Boeken van de bibliotheek Tubbergen en andere bibliotheken kunnen op dat moment niet worden ingeleverd. Net zoals boeken van Bieb op School niet bij een reguliere bieb kunnen worden ingeleverd.
Wij willen heel graag in de eerste week na de kerstvakantie beginnen met het nieuwe uitleenrooster. De Bieb op School zit nu nog in de bieb Geesteren, maar komt i.v.m. een verbouwing van de bieb tijdelijk bij ons op school in het lokaal naast groep 2. Na de verbouwing van de Bieb Geesteren verhuizen we alles weer terug zodat het leslokaal gebruikt kan worden voor de nieuwe groep 1c die start in maart 2018. Als het nieuwe schoolgebouw klaar is, krijgt de Bieb op School een definitieve plek in school.
Voor het uitlenen van de boeken hebben wij uw hulp nodig. Indien u kunt helpen, wilt u dan voor 15 december aangeven op welke dag(en) en tijd(en) u zou willen helpen? Opgeven kan via administratie@aloysgs.nl
Na de opgave-periode gaan ondergetekenden een rooster opstellen en informeren wij voor de kerstvakantie alle hulpouders. 
 
Met vriendelijke groet namens het team,
juf Nicole en meester Gerard
 


Besluitvorming Brigadieren 3 november 2017    13-11-2017
Besluitvorming voortgang brigadieren 

Geachte ouders,
In september hebben we u laten weten dat het moeilijk wordt om de roosters voor het brigadieren aan de Vriezenveenseweg, Langeveenseweg en Dorpsstraat ingevuld te krijgen.
Hierna heeft een aantal ouders aangegeven  alsnog mee te willen doen.
De leerlingen van groep 8 is gevraagd het brigadieren aan de Dorpsstraat te ondersteunen.
Er werd gevraagd om een nieuwe coördinator voor de Langeveenseweg.

Het regelen van brigadiers is een taak van de ouders onderling. De school faciliteert en ondersteunt, daar waar mogelijk. Verder ondersteunt de gemeente met het beschikbaar stellen van de materialen. 
Ouders zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rond school.
Op alle 3 punten, waar gebrigadierd wordt, is sprake van een 30 km zone: dat houdt in dat het onbegeleid oversteken van de kinderen in principe zou moeten kunnen, mits de verkeersdeelnemers zich houden aan de regels.

Vrijdag 3 november hebben we opnieuw met de coördinatoren, afgevaardigden van ouderraad en school om tafel gezeten.

Er is geconcludeerd dat het aantal aanmeldingen onvoldoende is om de roosters gevuld te krijgen.
Daarom is besloten om op 2 punten te stoppen met de inzet van brigadiers. 

De besluitvorming is als volgt:

1: Bij school aan de Vriezenveenseweg: 
De inrichting met Julie@-borden maakt hier duidelijk dat het een schoolzone is. Door de instelling van één richtingsverkeer is het hier veiliger geworden.
Het rooster is hier nog wel rond te krijgen, maar vanwege de inrichting als schoolzone, het ingestelde éénrichtingsverkeer en het feit dat brigadiers van dit punt nodig zijn om punt Hamer te bemannen is besloten hier te stoppen met brigadieren. Het oversteekpunt wordt als veilig beoordeeld.
Besluit: Tot aan kerst wordt er nog gebrigadierd.
In de periode half november tot kerst wordt kinderen door de leerkrachten van de school geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.
Met ingang van januari 2018 is er geen toezicht meer.

2: Situatie Geermanstraat-L.ten Catelaan:
Het rooster wordt tot kerst gevuld. Er is geen nieuwe coördinator voor dit punt.
Het rooster is in het nieuwe jaar niet rond te krijgen.
Besluit: Het brigadieren stopt op dit punt met ingang van januari 2018.
In de periode half november tot kerst wordt kinderen door de leerkrachten van de school geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.

De gemeente wordt gevraagd 2 gele accentborden te plaatsen. De verwachting is dat hier vlot mee ingestemd wordt.
Tevens wordt gevraagd op dit punt en op punt Hamer knipperbollen te plaatsen. 
Deze knipperbollen zouden moeten werken 20 minuten voor aanvang van school en 20 minuten na afloop van de schooltijd.
De verwachting is dat dit een punt van lange adem wordt. Op zijn vroegst in 2019 zou dit gerealiseerd kunnen worden gezien de doorlooptijd van procedures.

3: Punt Hamer: 
Dit punt wordt als echt gevaarlijk beoordeeld. Brigadieren is hier echt noodzaak.
Er wordt gevraagd aan brigadiers die niet meer ingezet worden voor de punten aan de Vriezenveenseweg en Langeveenseweg om te helpen aan de Dorpsstraat.
Een aantal brigadiers is hopelijk bereid om deze overstap te maken, een aantal heeft dit al toegezegd.
Kinderen van groep 8 ondersteunen de brigadier om 8.10 uur. Om 14.00 uur staan 2 ouders ingepland. 
Besluit: Er wordt volop ingezet om dit punt bemand te houden met ondersteuning van de leerlingen van groep 8 en de brigadiers die overgaan van de Langeveenseweg en de Vriezenveenseweg.
De verwachting is dat het rooster voor dit schooljaar rond komt. 
Als er geen nieuwe brigadiers gevonden worden is het rooster in het schooljaar 2018-2019 misschien niet meer rond te krijgen.

De huidige coördinator stopt over 1 jaar. Een nieuwe coördinator is dus nodig.

We vragen u met klem als ouder uw kind te leren hoe hij/zij moet oversteken. Neem de schoolroute echt met uw kind door. Ga echt naar alle punten.
Verder willen we benadrukken de situatie niet onveilig te maken door nu wel de Kampboerlaan - L. ten Catelaan in te rijden. Dat blijft echt uit den boze.

U kunt zich opgeven als verkeersbrigadier voor de Dorpsstraat via administratie@aloysgs.nl
Geeft u op wat uw beschikbaarheid qua dagen is.

Voor het mogelijk maken van het 2 jaarlijks verkeersexamen zijn 15 vrijwilligers voor een ochtend nodig.
Deze opgaven kunnen verlopen via administratie@aloysgs.nl

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Coördinatoren brigadiers,
Afvaardiging ouderraad,
Directie Aloysiusschool. 


Aloysiusschool doet mee aan EU Schoolfruit    07-11-2017
Van 13 november tot en met 20 april doet de Aloysiusschool mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

De drie vaste groente- en fruitdagen op de Aloysiusschool worden:Woensdag, donderdag en vrijdag
Op deze dagen hoeven ouders geen 10-uurtje mee te geven.

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.  
 


Ouders kunnen zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief.
Kijkt u maar eens op de WEBSITE
Wekelijks wordt bekend gemaakt welk fruit aan de kinderen wordt uitgedeeld.
Mocht een kind bepaald fruit niet lusten, dan kunnen de ouders ander fruit meegeven.

Het wordt een fruitige winter.  


Voortbestaan brigadieren in het geding    19-09-2017
Komt aan een tijdperk een einde?
Decennia lang is er op 3 punten in ons dorp gezorgd voor het veilig oversteken van kinderen door brigadiers.
Hieraan dreigt nu een eind te komen.
Al enkele jaren lukt het de ouders die het rooster maken niet om het rooster goed gevuld te krijgen. Met hangen en wurgen werd telkens een jaar tot een goed eind gebracht.
Voor dit jaar ziet het er niet goed uit.
 
Hoe lang blijft dit nog een vertrouwd beeld? 
Blijven we samen gaan voor de veiligheid van de kinderen?
Verzoeken om mee te helpen met brigadieren worden in de wind geslagen, roosters zijn niet gevuld te krijgen, verhinderingen worden afgewenteld op de coördinator, zonder zelf voor vervanging te zorgen.
De politie stelt dat brigadieren feitelijk alleen mag met 2 brigadiers, 1 brigadier op een punt wordt gezien als oversteekhulp.
Bijkomend is ook nog dat situaties gevaarlijker worden gemaakt doordat kinderen in weerwil van de afspraken fietsend naar school komen, terwijl de afspraak is dat ze lopend komen als ze binnen de bebouwde kom wonen. Men rijdt met de auto de Kampboerlaan en L. ten Catelaan in, hetgeen gevaar oplevert voor de kinderen.
 
Het regelen van brigadiers is een taak van de ouders onderling. De school faciliteert en ondersteunt, daar waar mogelijk. Verder ondersteunt de gemeente met het beschikbaar stellen van de materialen.
Ouders zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid rond school.
 
Afgelopen vrijdag is met de coördinatoren van de brigadiers, afgevaardigden van OR, school en Arjan Schiphorst van de politie over deze situatie gesproken.
 
Op alle 3 punten, waar gebrigadierd wordt, is sprake van een 30 km zone: dat houdt in dat het onbegeleid oversteken van de kinderen in principe zou moeten kunnen, mits de verkeersdeelnemers zich houden aan de regels.
 
De 3 punten zijn belicht, de bezetting problematiek rond het rooster is tegen het licht gehouden, besluiten zijn genomen.
 
1: Bij school aan de Vriezenveenseweg:
De inrichting met Julie-borden maakt hier duidelijk dat het een schoolzone is. Door de instelling van één richtingsverkeer is het hier veiliger geworden.
Besluit: Tot aan kerst door gaan: in deze periode wordt kinderen geleerd rustig naar het oversteekpunt te gaan, zelf goed uit te kijken en dan over te steken.
Na kerst is er geen toezicht meer.
 
2: Situatie Geermanstraat-L.ten Catelaan:
Het rooster is tot 2 weken voor de kerst gevuld.
De coördinator voor dit punt is feitelijk al gestopt.
Besluit: Als er niet minimaal 20  nieuwe vrijwilligers bijkomen, die mogelijk maken dat het rooster gevuld wordt, stopt het brigadieren hier per 1 januari.
Een nieuwe coördinator is ook een vereiste.
 
3: Punt Hamer:
Dit punt wordt als echt gevaarlijk beoordeeld. Brigadieren is een must.
Dringend advies is om hier altijd met 2 mensen te brigadieren. Het rooster is tot de meivakantie gevuld met 1 brigadier voor de ochtend, 2 op de middag.
Het rooster kan gevuld worden voor dit jaar als de brigadiers van de Vriezenveenseweg bereid zijn mee te helpen aan de Dorpsstraat.
 
Besluit: op school wordt overlegd of de kinderen van groep 8 om 8.10 uur de brigadier kunnen ondersteunen, de brigadiers van de Vriezenveenseweg wordt gevraagd te helpen op dit punt na kerst.
Ook hier zijn dus extra vrijwilligers nodig.
De huidige coördinator stopt over 1 jaar. Een nieuwe coördinator is dus nodig.
Als er geen nieuwe brigadiers gevonden worden is het rooster in het schooljaar 2018-2019 niet meer rond te krijgen.
 
Opgave is mogelijk via de website www.aloysgs.nl>>MR&OR>>Ouderraad>>Brigadiers
U kunt zich ook opgeven als verkeersbrigadier via administratie@aloysgs.nl
Geeft u op voor welk punt u graag ingedeeld wordt en wat uw beschikbaarheid is.
Voor het mogelijk maken van het 2 jaarlijks verkeersexamen zijn 15 vrijwilligers voor een ochtend nodig.
Ook worden 3 vrijwilligers gevraagd voor de jaarlijkse fietsenkeuring op maandagochtend 30 oktober.
Ook voor deze beide aangelegenheden is een coördinator nodig.
Deze opgaven kunnen verlopen via administratie@aloysgs.nl
 
Met de gemeente wordt overleg gevoerd om de verkeerssituatie aan de Langeveenseweg en punt Hamer nog duidelijker te maken door aanpassingen.
 
 
 
 
 


Nieuwe directeur Aloysiusschool stelt zich voor    04-09-2017
Geesteren, 04 september 2017

Beste leerlingen, ouders, opa’s, oma’s en dorpsbewoners,

In de laatste week voor de zomervakantie hebt u gehoord/gelezen dat de sollicitatiecommissie in mij een goede opvolger ziet voor Paul Falkmann. Helaas was er geen tijd meer om voor de zomervakantie kennis te maken met elkaar.

Vrijdag één september hebben het team en ik elkaar tijdens de openingsvergadering op een prettige en ontspannen manier ontmoet.

Vandaag zijn we begonnen aan het schooljaar 2017-2018. We hebben er allemaal veel zin in om er samen een goed en fijn schooljaar van te maken. Ik heb vele leerlingen opgewekt en blij de school zien binnenkomen. In de onderbouw was het voor sommige leerlingen toch wel wat spannend. Dat zal ongetwijfeld voor enkele ouders ook zo zijn geweest. 

Ook de collega’s en ik hadden een gezonde kriebel in de buik. Een beetje spannend is het wel. Hoe was de vakantie voor de leerlingen, met welke verhalen komt iedereen binnen?

En dan nu aan het werk, op een voor mij nieuwe school, voor een andere organisatie en met vele nieuwe gezichten. 

Mijn naam is Gerard van der Kuil. Tot aan de zomervakantie was ik directeur van de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als directeur in Friesland en in Drenthe. Ik ben mijn loopbaan in 2002 begonnen als leerkracht in de gemeente Emmen op een aantal scholen.

Met mijn kennis en ervaringen wil ik samen met het team, leerlingen, u en andere betrokkenen de Aloysiusschool tot een nog leukere en betere school maken dan dat de school nu al is. Mijn eerste kennismaking vorige week vrijdag en vandaag is heel prettig verlopen en is wat dat betreft veelbelovend.

Natuurlijk zullen we elkaar in de loop van de tijd wel beter leren kennen. Daar wil ik nu alvast een voorschot op nemen.

René en ik zijn zeven jaar samen en sinds vijf jaar getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij twee dochters en ben ik bonusvader. Onze oudste dochter Anique start dit schooljaar haar studie aan het Saxion. Onze jongste dochter Zoë zit in haar examenjaar voor de Havo. Wij zijn woonachtig in Haaksbergen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool om mijn hoofd lekker leeg te maken, ik lees graag, met onze twee honden lopen we regelmatig een rondje, René en ik gaan graag naar onze caravan, we gaan graag op reis of een dag weg naar een leuke stad of wellnessresort.    

Als onderwijsman vind ik het erg belangrijk dat we insteken op de ontwikkeling van heel het kind. Daarbij zijn de ideeën van onder andere Peter Henk Steenhuis (De Zaanse Agora), Sean Covey (De zeven eigenschappen van Happy Kids) en Leo Bormans (o.a. Geluk voor kinderen) voor mij persoonlijk grote inspiratiebronnen. 

In de maand september ben ik voor mijn oude werkgever Mijnplein nog twee dagen in de week werkzaam op de Sint Jozefschool. Ik ben, op wisselende dagen, de andere drie dagen aanwezig op de Aloysiusschool. Met ingang van 1 oktober werk ik vijf dagen in de week op onze school.

Tenslotte wens ik iedereen een heel fijn schooljaar met een goede en prettige samenwerking en ik hoop u in de aankomende weken te zien en te spreken.

Met vriendelijke groet,
Gerard van der Kuil
 


Top