NIEUWSBRIEF ALOYSIUSSCHOOL
Beste abonnees, 

Project Duurzaamheid
We brengen een extra nieuwsbrief uit in verband met het project Duurzaamheid.
Vanaf maandag 3 juli zijn de kinderen hier intensief mee bezig geweest.
De kleuters zelfs nog langer want hier was duurzaamheid belicht rond het onderwerp voedsel.
Veel ouders hebben een bezoek gebracht aan de supermarkt, restaurant in de speelzaal. 
De kinderen konden de werkelijkheid prachtig nabootsen.
Andere groepen waren bezig met energeie, afval, water.
De bedoeling was dat veel initiatieven van de kinderen uitgingen en dat is zeker gelukt.
De kinderen waren zeer actief en onderzoekend bezig. Ze maakten afspraken voor excursies, bezoekjes, deden onderzoek, proefjes. 
De werkweek heeft veel verrassende en verrijkende momenten opgeleverd.
Eigenlijk was het de bedoeling dat de schrijver van deze nieuwsbrief een flitsende presentatie in de vorm van een film zou maken om de resultaten aan u te presenteren. Door een fietsongeluk is het daar niet van gekomen.
Toch kunt u een beeld krijgen van de activiteiten door de  hierna volgende link te gebruiken.
In de mapjes zitten foto's en filmpjes. 
We hopen dat u een beeld krijgt. 
Natuurlijk kunnen uw kinderen aan de hand van de foto's u één en ander vertellen.

Klik op deze link

Werkt de link niet dan kunt u onderstaande link kopieren en in uw browser plakken. 

https://drive.google.com/drive/folders/0By2Py5h1ltSZTnRVMmw4VEZuVHc?usp=sharing

Baby juf Nathalie
Afgelopen maandag is om 22.17 uur Siem ter Keurs geboren.
De baby weegt 3880 gram en is 51 cm lang.
Met juf Nathalie e de baby gaat het helemaal goed.
We feliciteren juf Nathalie, haar man Maarten, broertje Ties van harte met de geboorte van Siem en we wensen hen heel veel geluk samen.
Het adres van de familie ter Keurs is Vicarieweg 2a, 7595 LS Weerselo.

Afscheid meester Paul en laatste schooldag
Volgende week donderdag neemt meester Paul afscheid van onze school.
De kinderen hebben die dag om 12.00 uur vrij van school.
Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag. De vakantie begint dan om 12.00 uur. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 17 juli.
Dat is ook alweer een feestdag, want dan is meester Olaf jarig.

Met vriendelijke groet,
Team Aloysiusschool.

Van Derden

Bieb Geesteren
Deze week is duidlijk geworden dat de Bieb Geesteren gecontinueerd wordt. Het wordt een Huis van Ideeën, een multifunctioneel centrum.
Dit gaat van start na een verbouwing.
Volwassenen kunnen zonder lidmaatschap boeken lenen, weer terugbrengen, overtollige boeken van huis brengen. 
Tijdens de vakantie kunnen de kinderen, maar dus ook hun ouders zonder pasje, boeken lenen bij Bieb Geesteren.
De boeken die kinderen lenen met de Bieb op School , kunnen alleen bij de Bieb op School worden ingeleverd dus NIET bij Bieb Geesteren.
De Bieb Geesteren is tijdens de vakantieperiode gewoon geopend .
In de bouwvak van 7 t/m 25 augustus is de bieb alleen op maandag open!!!!


 
Personele informatie
Meester Herman is weer terug uit het ziekenhuis na zijn val vorige week. Hij zal voorlopig thuis moeten revalideren. De komende zes weken mag hij zijn been absoluut niet belasten en is daarom de komende tijd nog aangewezen op een rolstoel. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Formatie
De formatie voor volgend schooljaar is rond. In de bijlage kunt u zien hoe de verdeling van de teamleden over de groepen en de dagen zal zijn. 
Enkele langdurig afwezige collega's zullen als het goed is in het nieuwe schooljaar weer starten. Helaas zal niet iedereen vanaf de eerste schooldag weer volledig inzetbaar zijn. De duo-partners zijn echter beschikbaar om in dergelijke gevallen de groepen over te nemen. 

Meester Alphons staat volgend jaar niet meer in onze vaste formatie, maar zal in het nieuwe schooljaar nog wel regelmatig op school aanwezig zijn ter ondersteuning van groepjes leerlingen in de bovenbouw. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd door meester Marcel, van wie de verwachting is dat hij komend schooljaar ook uit de formatie zal gaan. 

Groepsindeling en lokalen volgend schooljaar
Vandaag krijgen de leerlingen de brief mee met daarop de groepsindeling voor volgend schooljaar. Volgende week maandag, tijdens het wisseluurtje, worden de lokalen bekend waar ze volgend jaar zitten.

Schoolreisje
De groepen 7 gaan morgen, als laatste van onze school, op schoolreisje. Ze gaan naar Hof van Eckberge in Eibergen om te survivalen. Wij wensen ze een mooie dag toe.

Duurzaamheidsproject
De meeste groepen hebben dit project afgesloten, enkele groepen zitten nog in de afsluitende fase. Binnenkort volgt er een extra nieuwsbrief met daarin verslagen, foto's, video's en andere informatie zodat u de resulaten van dit geslaagde project kunt zien.

Gevonden voorwerpen
Bij de ingang van de kleuters staan, hangen en liggen diverse gevonden voorwerpen. Mocht u iets missen, kijk hier dan even tussen. Voor alles wat aan het eind van het schooljaar niet is opgehaald wordt een passende bestemming gezocht.

BSO De Bengels opent woensdagochtend 12 juli haar deuren
 
A.s. woensdag 12 juli is er een proefochtend bij de Aloysiusschool voor alle kinderen die vanaf volgend schooljaar gaan starten op school. Wij, BSO De Bengels, openen vanaf 8.15 uur t/m 12.15 uur onze deuren voor alle ouders die graag even een kijkje willen nemen bij onze BSO. Wij zitten gevestigd in de Aloysiusschool en bieden voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantie-opvang aan. Ook volgend schooljaar zullen de kinderen uit groep 1 op woensdag vrij zijn. Daarom bieden wij op woensdag speciale schooltijden opvang aan van 8.15 uur tot 14.00 uur, zodat dit aansluit bij eventuele oudere broertjes/zusjes die ook tot 14.00 uur naar school gaan. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen plezier hebben. Kinderen hoeven bij ons niets, maar mogen veel! We ondernemen veel leuke activiteiten met de kinderen. Denk hierbij aan speurtochten, voetbaltoernooitjes, groepsspelletjes, knutselactiviteiten en natuurlijk is er veel ruimte om even rustig een boekje te lezen of aan tafel spelletjes te spelen.  Lijkt het je leuk om de BSO eens van binnen te bekijken? Stap dan gerust bij ons binnen! Wij laten jullie met veel plezier onze verschillende groepsruimtes zien en beantwoorden graag eventuele vragen.
 
Nieuwe muzieklessen na de vakantie bij St. Caecila
In de bijlage een bericht van muziekvereniging st. Caecilia. Na de vakantie starten zij met een nieuw cursusjaar en een nieuw cursusaanbod.

Dinsdag 11 juli oudercafé voor ouder(s) van jonge mantelzorgers en zorg intensieve kinderen 
SIZ-Twente organiseert in samenwerking met de gemeente Hengelo het JMZ-oudercafé. Bent u ouder van een zorgintensief kind en heeft u daarnaast ook andere kinderen die hier het nodige van meekrijgen, de zogenaamde jonge mantelzorgers? Kom dan naar het JMZ-oudercafé in Hengelo. (Restaurant Markanti) Iedere tweede dinsdag van de maand nodigt SIZ-Twente ouders uit om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Wij weten van veel ouders dat het niet altijd meevalt om alle ballen in de lucht te houden en dat het fijn kan zijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten en hierbij tips en informatie te ontvangen. Ook zullen er regelmatig activiteiten en sprekers zijn die aansluiten bij de behoefte van u als mantelzorger van een zorgintensief kind. Tijdens het oudercafé staat uitwisseling en gezelligheid centraal. Dinsdag 11 juli bent u van harte welkom bij het JMZ-oudercafé van 20:00-21:30 uur bij restaurant Markanti, Brinkstraat 7B in Hengelo. Komt u ook? U kunt zich aanmelden bij jongemantelzorgers@siztwente.nl

https://www.aloysgs.nl/syndeo_data/media/aloysius/ab/schooljaar2016-2017/nieuwsbrieven2016-2017/groepen_2017-2018.pdf

https://www.aloysgs.nl/syndeo_data/media/aloysius/ab/schooljaar2016-2017/nieuwsbrieven2016-2017/Schooltijden_A2_poster_2017.jpg

https://www.aloysgs.nl/syndeo_data/media/aloysius/ab/schooljaar2016-2017/nieuwsbrieven2016-2017/Aanmelden_blokfluitgroep.pdf

https://www.aloysgs.nl/syndeo_data/media/aloysius/ab/schooljaar2016-2017/nieuwsbrieven2016-2017/TMZ_oudercafe.jpg