De ouderraad

 

Agenda ouderraad 03-04-2019 notulen 20-01-2016
  notulen 06-04-2016
  notulen 22-06-2016
  notulen 05-10-2016
  notulen 18-01-2017
  notulen 05-04-2017
  notulen 28-06-2017
  notulen 18-10-2017
  notulen 17-01-2018
  notulen 04-04-2018
  notulen 27-06-2018
  notulen 05-10-2018
  notulen 30-10-2018
  notulen 23-01-2019
  notulen 03-04-2019
  concept notulen 19-06-2019

 


Vergaderdata ouderraad 2018-2019



 Info Ouderraad:
De basisschool Aloysius heeft een ouderraad bestaande uit een 17-tal enthousiaste ouders. Het is een vereniging van en voor ouders.
De ouder respecteert de verantwoordelijkheid van het schoolteam.
Het schoolteam staat open voor voorstellen en ideeën van de ouders.

 De belangrijkste doelstellingen zijn:

- belangen behartigen van kinderen en ouders
- communicatie tussen ouders en school
- ouders betrekken bij activiteiten op school
- beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage
 
Tijdens een schooljaar wordt er gemiddeld 5 keer per jaar een vergadering belegd.
In de vergadering worden o.a. werkgroepen samengesteld voor de diverse activiteiten op school.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. De vergaderingen worden altijd van tevoren aangekondigd in de berichten en/of op deze site.

Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad of wilt u zich aanmelden als lid van de ouderraad, neem dan contact op met een van de vertegenwoordigers.