Agenda
 
OR- vergadering woensdag 5 oktober 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                     Aloysiusschool, lokaal van Johan
 
 
 
 1. Opening
 
 1. Toelichting App ‘Parro’ door school
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 27 juni 2018
 
 1. Mededelingen/vragen:
 
 1. Ouderbijdrage vaststellen. Tevens vaststellen budgetten voor de werkgroepen.
 
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s’: stand van zaken
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: evaluatie en wvttk
 
 1.  Werkgroep ‘Eindfeest groep 8’: evaluatie en opbrengst voor Ouderraad
 
 1. Werkgroep ‘Sinterklaas’
 
 1. Werkgroep ‘Kerstmis’
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’
 
 1. Onderhoud Schoolplein
 
 1. Vooruitblik bezetting ouderraad
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting
 
 
Volgende vergaderingen 23 januari 2019, 3 april 2019, 19 juni 2019