Agenda
OR-vergadering woensdag 27 juni 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Aloysiusschool, ruimte naast kantoor van Olaf
Aanwezig:                                         
Afwezig m.k.:                          Judith Lokotte
 
 
 
 
 1. Welkom
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 4 april 2018
           
 1. Mededelingen:
   
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: voortgang
 
 1. Koningsspelen 20 april 2018: evaluatie
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: evaluatie verkeersexamen
 
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s’; voortgang
 
 1. Financieel overzicht: Saskia
-bon leerkrachten
 
 1. Laatste schoolavond groep 8; 18 juli 2018; vooroverleg is geweest en de organisatie loopt. Vanuit de ouderraad hebben zich de volgende ouders opgegeven om deze avond te helpen: Bart, Kim, Jolanda, Natasja, Mariel Stamsnieder, Christel (reserve)
 
 1. Werkgroepenoverzicht: de contactpersonen van de ouderraad opnieuw vaststellen voor volgend schooljaar.
 
 1.  Voorstel vergaderdata schooljaar 2018/2019:
17 oktober 2018, 16 januari 2019, 6 april 2019, 22 juni 2019
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting; afscheid van Esther; daarna afsluitende borrel bij Kottink