Agenda
 
OR- vergadering woensdag 18 oktober 2017
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                     Aloysiusschool, ruimte naast kantoor van Olaf
 
 
 
 
 1. Opening
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 28 juni 2017
 
 1. Mededelingen:
- afscheid Paul  
 1. Ouderbijdrage vaststellen
 
 1. Werkgroepenoverzicht: contactpersonen vanuit het team?
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: evaluatie en wvttk
 
 1. Werkgroep ‘Sinterklaas’
 
 1. Werkgroep ‘Kerstmis’
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’
 
 1. Onderhoud Schoolplein
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting