Agenda
 
OR- vergadering woensdag 23 januari 2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                     Aloysiusschool, lokaal van Johan
Afwezig m.k.:                          Ilse Hamer, Saskia van Waas
                                   
 
 
 1. Opening
 
 1. Vaststellen agenda
 
 1. Notulen laatste vergadering dd 5 oktober 2018
 
 1. Mededelingen/vragen:
 
 1. Budget Werkgroepen. Sinterklaas en Kerst geen budget, vaststellen adhv uitgegeven kosten van dec 2018. Overige werkgroepen worden verzocht budgetten aan te leveren.
 
Stand van zaken van de werkgroepen:
 1. Werkgroep ‘Schoolfoto’s: Jolanda
 
 1. Werkgroep ‘Schoolreisje’: Bart
 
 1.  Werkgroep ‘Werkvoorbereiding’: Kim
 
 1.  Werkgroep ‘Sinterklaas’: Christel
 
 1. Werkgroep ‘Kerstmis’: Natasja
 
 1. Werkgroep ‘Carnaval’: Daniëlle
 
 1. Werkgroep ‘Koningsspelen’: Judith
 
 1. Werkgroep ‘Verkeer’: Natasja
 
 1. Werkgroep ‘Eindfeest groep 8’: Mariël Stamsnieder
 
 1. Onderhoud Schoolplein: Gerard Krikhaar
 
 1. Vooruitblik bezetting ouderraad
 
 1. Rondvraag
 
 1. Sluiting
 
 
Volgende vergaderingen 3 april 2019, 19 juni 2019