AGENDA
           
MR- vergadering maandag 15 april 2019
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
 

Algemeen:
 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 11 maart 2019
 3. In- en uitgaande post
 4. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning/vanuit de directie:
 1. app situatie groep 8 en stand van zaken
 2. PMR: inzet en samenstelling formatie, invulling definitieve teruggang, verwachting mbt de groepsverdeling
 3. Personele perikelen (korte toelichting)
 4. Vakantierooster ter goedkeuring
 5. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0, overleg van 19.03.2019
 1. Jaarverslag MR
 2. Jaarplan 2019-2023
 
Naar aanleiding van vorige vergadering
 1. procedure invulling vertrek Annemarie
 
 
 1. Afsluiting vergadering