AGENDA
           
MR- vergadering dinsdag 30 oktober 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.00 uur            
Plaats:                                     Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 
 
Algemeen:

 1. Opening en welkom door Esther
Afscheid Maria, welkom aan Johan
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 12 juli 2018
 3. In- en uitgaande post
 4. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0,
 1. 21 Century skills
 2. Schoolplan/jaarplan
 
Vanuit de directie:
 1. Start schooljaar
 2. Tweedaagse team bijeenkomst 18/19 oktober
 3. Begroting 2019
 4. Werkdrukbespreekplan  
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
 
 1. Afsluiting vergadering