AGENDA
           
MR- vergadering dinsdag 15 mei 2018
 
Aanvang:                                19.30 uur   
Einde                                      21.30 uur          
Plaats:                                                Directiekamer Aloysiusschool.
Agenda opgesteld door:         Esther
Notulist:                                  Petra
 


Algemeen:

 1. Opening en welkom door Esther
 
Vervolg vergadering:
 1. Vaststellen agenda van deze avond
 2. Notulen laatste vergadering van 20 maart 2018
 3. In- en uitgaande post
 4. Vanuit de GMR/ouderraad
 
N.a.v. jaarplanning:
 1. PMR: inzet en samenstelling formatie, evaluatie, vaststellen taakbeleid komend jaar, (na)scholing, functieboek, functiemix en middelen werkdrukverlichting *
 2. Voortgang strategisch beleids- en jaarplan
 3. Ouderbetrokkenheid
- vervolg van ouderbetrokkenheid 3.0 (oa terugkoppeling vanuit GMR)
 1. Formatieplan van school *
 2. Website school
 
Vanuit de directie:
 1. Plannen voor 2018-2019
 
N.a.v. vorige vergadering:
 1. Jaarverslag
 
Nieuwbouw
 1. Voortgang
 
 1. Afsluiting vergadering