Geschiedenis Aloysiusschool

 

tekening van de in 1846 verbouwde school

Dit is de school die onder supervisie van meester Röring werd gebouwd aan de Veldstegge, thans Dorpsstraat 17, waar de voormalige supermarkt van Wallerbosch stond.

De foto is uit 1900. De school heeft dienst gedaan van 1881 - 1919.

Dezelfde school met een prachtige inkijk in de Dorpsstraat anno 1900

Meester Röring werd in 1876 aangesteld als hoofd der school te Geesteren, hetgeen hij 40 jaar is gebleven.
Hier ziet u een foto van omstreeks 1910 van de 4e klasse der lagere school met links op de foto meester Röring. Later is naar deze beroemde schoolmeester de Röringstraat vernoemd. Beroemd omdat van zijn hand boeken over de historie verschenen zijn.

Deze luchtfoto werd eind dertiger jaren gemaakt van de lagere school, thans Dorpsstraat 17. De school werd gebouwd in 1919 en werd tot 1951 voor zowel jongens als meisjes gebruikt.
In 1927 werd de Openbare Lagere School opgeheven en werd de St. Aloysiusschool opgericht.
In 1951 werd de Mariaschool aan de Vriezenveenseweg in gebruik genomen. Vanaf dat jaar was de St. Aloysiusschool een jongensschool. In 1978 werd nieuw gebouwd achter de Mariaschool. Het gebouw is in 1978 afgebroken.

Een zwartwitopname van de Aloysiusschool


..en een opname in kleur

In 1951 werd voor de meisjes van Geesteren de Mariaschool gebouwd.
Tot 1978 gingen jongens en meisjes apart naar school

Een foto van het personeel van de Mariaschool in 1951

Kleuterschool St. Bernadette uit 1960


een jongensklas met meester Steentjes uit 1952

Symbool voor herinneringen aan het onderwijs op de vroegere Aloysiusschool is juffrouw Marie Maathuis

Openbare Lagere School te West Geesteren (1913-1957)
De school is in gebruik geweest van 1 januari 1913 tot 1 juni 1956.

Groepsfoto openbare lagere school te West-Geesteren rond 1928.

Bovenste rij vlnr: Jan Leus, Webbink, Horst, Bets Beuvink, ?, Jan Jeurink, juffrouw Marie Kock.
Tweede rij vlnr: meester Vincken, G. Weerink, Herman Leus, Gerard Leus, Wigger, Jan Everlo, Horstman , Horstman, Gerard Jeurink, Gerard Leus en Mien Spalink.
Voorste rij vlnr: Santje Oude Voshaar, Weerink, Weerink, Dieka Leus, Dien Everlo, Busscher, Webbink, Antje Oude Wesselink, Busscher, Jan Weerink, Santje Wigger, Marie Brager.
 

Foto van leerkrachten van de Openbare Lagere School te West Geesteren mei 1947:links meester Vincken en rechts Tonnie Kreuwel.

Met dank aan de Stg. Heemkunde Geesteren
Voor meer informatie en achtergronden verwijzen we u naar het boekwerk : 250 jaar onderwijs in Geesteren 1752 -2002