Op de Aloysiusschool wordt al jaren geïnvesteerd in het gebruik van ICT in het onderwijs.
Alle leerlingen in de groepen 4 t/m 8 hebben de beschikking over een eigen chromebook.
De kleuters werken met iPads.
Het ICT-lokaal wordt nog gebruikt door de groepen 1 t/m 3. We beschikken
Alle groepen beschikken over een Touchscreen. 

Touchscreens maken het voor ons mogelijk om de beschikbare software “op maat” te gebruiken en doorlopende leerlijnen inzichtelijk te maken.
De verwerking van de lessen vindt voor de groepen 4 t/m 8 plaats op het eigen chromebook.

Het team heeft een traject gevolgd waarbij de 21st Century Skills centraal staat. Dit project, Next Generation Learning, bereidt de leerlingen voor op de vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben.
 
Het gaat om vaardigheden als 'kritisch denken', 'creatief denken', 'probleemoplossen',  'ict-basisvaardigheden', 'informatievaardigheden' en 'computational thinking'. Die laatste drie vormen samen met 'mediawijsheid' de digitale vaardigheden, waarvoor een afgeleid model - het model voor digitale geletterdheid - is ontwikkeld. 

Het ICT-lokaal wordt onder meer gebruikt voor het afnemen van digitale toetsen uit het aanbod van Cito, gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem. Dit stelt ons in staat om de niveauverschillen binnen de groep inzichtelijk te maken, vorderingen te signaleren en vaardigheidsscores in kaart te brengen. 
Twee keer per jaar is het ICT-lokaal daar drie tot vier weken voor ingeroosterd. 

Veel aandacht wordt besteed aan hoe kinderen via diverse informatiedragers informatie kunnen vergaren.
Internet speelt daarbij een belangrijke rol. Zoeken moet voor kinderen vinden worden en ook dat wordt aangeleerd. Het internetprotocol is een belangrijke leidraad. Gezien de vele ontwikkelingen in het gebruik van internet en sociale media zijn er nieuwe protocollen van kracht geworden. Meer dan ooit moet veiligheid een bespreekonderwerp worden binnen onze school. Dat geldt voor het gebruik door leerkrachten maar zeker voor het gebruik door de kinderen.
Alle kinderen hebben een eigen school e-mailadres, waar ze in de loop van hun schoolloopbaan gebruik van gaan maken. De kinderen wordt geleerd om hier op verantwoorde wijze mee om te gaan.

We werken met de educationversie van Gmail. Dit houdt in dat er apps gebruikt kunnen worden en dat er gewerkt kan worden met google drive, waarbij bestanden ook gedeeld kunnen worden. Een e-mailadres van een kind ziet er als volgt uit: voornaam.achternaam@aloysgs.nl (vb. jan.vandersteen@aloysgs.nl) 
Voor een leerkracht is het emailadres: voorletter.achternaam@aloysgs.nl (vb. a.kruissteen@aloysgs.nl)

We vragen u vriendelijk geen mobiele telefoon van kinderen aan het school e-mailadres te koppelen. Maak voor de kinderen een privé gmail-adres. Als kinderen van school af gaan, verliezen ze namelijk hun e-mailadres van school en dan werkt de evt. gekoppelde telefoon ook

Op You Tube hebben we een eigen videokanaal.

We vinden het als school belangrijk zoveel mogelijk papierloos met u te communiceren. We maken gebruik van de communicatieapp Parro en het Ouderportaal.
ICT is altijd in beweging en ontwikkeling, het verveelt nooit!