De Tubbergse Onderwijs Federatie

Alle negen basisscholen in de gemeente Tubbergen maken deel uit van TOF Onderwijs.
Scholen met een open karakter en een welkom voor ieder bieden onderwijs aan vanuit een rooms-katholieke identiteit, vanuit een protestant-christelijke identiteit of vanuit een neutraal-bijzondere identiteit.
TOF Onderwijs heeft ten doel het aanbieden en in stand houden van primair onderwijs in elk dorp binnen onze gemeente grenzen. Ook de kleine kernen hebben een eigen school en niet elke school kan op gelijke wijze georganiseerd zijn. Getracht wordt het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. De onderwijskundige aanpak op de scholen is niet overal gelijk. Elke school legt haar eigen accenten, rekening houdend met wensen van ouders en leerkrachten.
Binnen alle scholen besteden we bijzondere aandacht aan:

  - het welbevinden van elke leerling
  - de waarden en normen in de vormingsgebieden en in de omgang met elkaar
  - een motiverend, collegiaal en democratisch schoolklimaat
  - een goede open relatie met de ouders/verzorgers en de nabije schoolomgeving
  - regelmatig evalueren en actualiseren van de inhoud en manier van werken

In het schoolplan geeft iedere school aan op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de school (zie verder visie). 
 

 


Bezoekadres/ correspondentieadres:
TOF onderwijs
Bruno van Ommenstraat 34A
7651 BS Tubbergen
 
Telefoon:
0546-745010
 
Fax:
0546-745011 
Email:
info@tofonderwijs.nl
 

Voor meer info verwijzen we u naar de website van het bestuur