Op de website van TOF Onderwijs (www.tofonderwijs.nl) zijn  de jaarverslagen  en het beleidsplan van de stichting geplaatst.

In de jaarverslagen wordt een beeld geschetst van de activiteiten die bovenschools worden uitgevoerd.
Het bestuur nodigt u uit een kijkje te nemen in ons jaarverslag.