Op de website van TOF Onderwijs (www.tofonderwijs.nl) zijn  de jaarverslagen van de stichting geplaatst.

In de jaarverslagen wordt een beeld geschetst van de activiteiten die bovenschools worden uitgevoerd.
We nodigen u uit een kijkje te nemen in ons jaarverslag.