Emailinfo

Op onze school beschikken we over enkele honderden emailadressen.

Er zijn 4 algemene emailadressen.
Algemene emailadressen:
directie@aloysgs.nl
ict@aloysgs.nl
administratie@aloysgs.nl
ib@aloysgs.nl

Emailadressen op naam:

Alle leerkrachten hebben een emailadres. Een dergelijk adres is als volgt opgebouwd: j.kruissteen@aloysgs.nl (fictief adres). 
Dus: voorletter.achternaam@aloysgs.nl

Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een eigen emailadres.
De leerlingen hebben een emailadres binnen ons domein:
voornaam.achternaam@aloysgs.nl


Email- en telefooncontacten  leerkrachten-ouders
De Aloysiusschool vindt het erg belangrijk dat contacten tussen ouders en leerkrachten op een goede manier verlopen.
Daarom leggen we u graag uit hoe we reageren op e-mailcontact en telefonisch contact en het zo maar met elkaar in gesprek gaan net voor schooltijd.
Voor het e-mailverkeer tussen ouders en leerkrachten maken we de volgende afspraak:
Ouders mogen leerkrachten benaderen per e-mail  voor een mededeling of een vraag. Leerkrachten reageren als volgt:
o   Waar eenvoudig te reageren is, geeft de leerkracht antwoord.
o   Per e-mail willen we niet in discussie gaan.
We geven de voorkeur aan het in gesprek gaan met elkaar.
Er volgt dus een uitnodiging voor een gesprek als het beter geacht wordt om met elkaar in gesprek te gaan.
 
Bij telefonisch contact tussen ouders en leerkrachten hanteren we de volgende richtlijn:
Ouders mogen leerkrachten per telefoon op school benaderen voor een mededeling of een vraag (0546-631718)
Leerkrachten reageren als volgt:
o   Waar eenvoudig te reageren is, geeft de leerkracht antwoord.
o   Per telefoon willen we niet in discussie gaan.
Waar een discussie te verwachten is, of waar de probleemstelling complex is, nodigt de leerkracht de ouder(s) uit voor een gesprek op school.
We geven de voorkeur aan het in gesprek gaan met elkaar.