ICC-cultuurplan TOF
De scholen van TOF Onderwijs bieden de leerlingen veel vak- en vormingsgebieden; één daarvan is culturele vorming.
Binnen het bestuur van de TOF is enkele jaren geleden de behoefte ontstaan om cultuureducatie gezamenlijk voor en met alle scholen uit te voeren. Er werd een Kunst en Cultuurgroep opgericht (ICC-groep), met één of meerdere afgevaardigden van iedere school van de TOF.
Deze ICC-groep stelt zich ten doel het vak CKV (Cultuur en Kunstzinnige Vorming) een structurele plaats binnen het reguliere onderwijsprogramma en binnen het onderwijscurriculum van de deelnemende TOF-school te geven. Iedere "ICC‟er draagt zorg voor het kunst- en cultuur programma van de eigen school.
Doordat cultuureducatie centraal geregeld is binnen de TOF, worden de diensten door de TOF-scholen centraal ingekocht. Vanwege de schaalvoordelen zijn de kosten van de uitvoering voor alle 10 TOF-scholen hierdoor per saldo goedkoper. Daarnaast is de uitvoering minder arbeidsintensief voor iedere school.
De TOF ICC-groep zorgt dat er wordt voldaan aan de kerndoelen en dat iedere leerling met alle cultuurdisciplines in aanraking komt.