De ouderraad

 

 


Vergaderdata ouderraad 2019-2020 Info Ouderraad:
De basisschool Aloysius heeft een ouderraad bestaande uit een 12-tal enthousiaste ouders. Het is een vereniging van en voor ouders.
De ouder respecteert de verantwoordelijkheid van het schoolteam.
Het schoolteam staat open voor voorstellen en ideeën van de ouders.

 De belangrijkste doelstellingen zijn:

- belangen behartigen van kinderen en ouders
- communicatie tussen ouders en school
- ouders betrekken bij activiteiten op school
- beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage
 
Tijdens een schooljaar wordt er gemiddeld 5 keer per jaar een vergadering belegd.
In de vergadering worden o.a. werkgroepen samengesteld voor de diverse activiteiten op school.
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. De vergaderingen worden altijd van tevoren aangekondigd in de berichten en/of op deze site.

Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad of wilt u zich aanmelden als lid van de ouderraad, neem dan contact op met een van de vertegenwoordigers.