De luizenmoeders komen na elke vakantie op school om alle leerlingen te controleren op luizen/neten.
Er worden flinke resultaten geboekt. 
Er is hulp nodig van nieuwe moeders om de groep in stand te houden.
Geef u op bij Mireille Westerhof: administratie@aloysgs.nl

Hulde aan de moeders!