Beste ouders,
De ouderbijdrage is vastgesteld op €12,50 per kind. 
Ieder gezin wordt gevraagd een automatische incasso af te geven. 
Indien een incasso problemen zal opleveren, kan er contact worden opgenomen met de OR via or@aloysgs.nl


Met vriendelijke groet,
Saskia van Waas
penningmeester ouderraad


link naar machtigingsformulier