Beste ouders,
Vanuit de OR de mededeling dat het streven is om binnenkort de jaarlijkse ouderbijdrage te innen. Na de eerstvolgende OR/MR vergadering zal bekend worden, of het bedrag al dan niet gelijk blijft of zal worden verhoogd.
De ouderbijdrage is  vastgesteld op €12,50 per kind. 
Ieder gezin wordt gevraagd een automatische incasso af te geven. 
Indien een incasso problemen zal opleveren, kan er contact worden opgenomen met de OR,  mailen: saskiavwaas@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Saskia van Waas,
penningmeester ouderraad
Link naar machtigingsformulier