Notulen leerlingenraad Aloysiusschool
 
Dag:               dinsdag 9 april 2018
 
Tijd:               10.45 uur
 
Locatie:        directiekantoor
 
Aanwezig:    Joep Wesselink (5a), Finn Nijhuis (5b), Indy Harmelink (6a), Jurre
Lohuis (6b) Fleur Weber (7a), Sarah Meulenbeld (7b), Nikki Tijhof (i.p.v.
Gijs Oude Hengel (7c)), Danieck Wolbers (8a), Mart Krikhaar (8b), meester Gerard, Mireille
 
Afwezig:      
_______________________________________________________________________
 
 
  1. Opening door meester Gerard  
 
Welkom door meester Gerard
 
 
  1. actiepunten vorige vergadering
 
Voltooide actiepunten (van de actiepuntenlijst af):  
 
  1. Agendapunten
 
groep 5a/Joep Wesselink
-
 
groep 5b/Finn Nijhuis
-
 
groep 6a/Indy Harmelink  
groep 6b/Jurre Lohuis  
groep 7a/Fleur Weber Aan de kinderen zal ook gevraagd worden wat zij vinden hoe er op de
nieuwe school gewerkt moet worden. Er zijn ook verschillende manieren van onderwijs (bijv. Montessori-onderwijs).
Opdracht: ga met je klas op onderzoek om te kijken welke soorten onderwijs
er zijn. Op welke manieren kan er gewerkt worden? Welke voordelen en
nadelen zijn er? allen
Meester Gerard vraagt de juffen en meesters hier ook tijd voor te maken.
Dit jaar komt er eerst een onderzoek waarbij gekeken wordt of de school
eventueel ook op een andere plek gebouwd kan worden.  
groep 7b/Sarah Meulenbeld Opdracht: denk er met je klas over na of dit een goed idee is.  
groep 7c/Gijs Oude Hengel  
groep 8a/Danieck Wolbers  
groep 8b/Mart Krikhaar
-
 
School
 
 
  1. Rondvraag
 
-
Actiepuntenlijst
 
 
actiepunt actienemer opmerking
In de ochtendpost:
gebruik luizenzakken, jassen en tassen in de gang
meester Gerard  
Overleggen in je groep:
moeten er vaste plekken komen voor bepaalde spellen op de pleinen?
leden leerlingenraad  
navragen bij leerkrachten: spelmateriaal voor 5-6 van Sinterklaas meester Gerard zou er moeten zijn volgens de leerkrachten; nogmaals navragen
Overleggen in je groep:
welk spelmateriaal zou je nog willen hebben op het schoolplein?
leden leerlingenraad  
Batjes en ballen ping pong plein 7-8 meester Gerard meester Gerard zorgt dat ze naar groep 7-8 gaan
Takenlijst klussenploeg meester Gerard diverse zaken die gerepareerd moeten worden (zie de notulen)
verschillende haakjes/lengtes (waardoor ophangen van luizenzakken etc. moeilijker gaat bij de ene dan bij de andere groep) meester Gerard  
net speelplein 5-6 moet strakker meester Gerard conciërge vragen
afwisselen van sporten op de multivelden en rouleren jongens/meisjes meester Gerard overleggen met leerkrachten
Opdracht: ga met je klas op onderzoek om te kijken welke soorten onderwijs er zijn.
Op welke manieren kan er gewerkt worden? Welke voordelen en
nadelen zijn er?
Dit mede in het kader van het nieuwe schoolgebouw
leden leerlingenraad in de klas bespreken
sloten meisjes wc’s 7a en 7b meester Gerard conciërge vragen
evaluatie werkgroepe Carnaval:
  • schoolprins en schoolprinses
  • muziekwagens (kinderen hebben zelf ook muziek)
  • wel of geen trekkers of andere voertuigen met een motor
meester Gerard  
Pionnen plein 7-8 achter de bomen meester Gerard doorgeven aan degenen die de pionnen neerzetten
geschikte plek voor het maandverband leerlingenraad groepen 7-8  
Bieb op school: hoeveel boeken mag je lenen meester Gerard overleggen met de contactpersoon van de Bieb op School
schoolkrant leerlingen leerlingenraad overleg in de klas of je dit zinvol vindt
Nationale buitenspeeldag (en andere dagen) meester Gerard overleg met de leerkrachten aan welke dagen we volgend schooljaar allemaal mee willen doen