Notulen leerlingenraad Aloysiusschool

 

Dag: dinsdag 9 april 2018

 

Tijd: 10.45 uur

 

Locatie: directiekantoor

 

Aanwezig: Joep Wesselink (5a), Finn Nijhuis (5b), Indy Harmelink (6a), Jurre

Lohuis (6b) Fleur Weber (7a), Sarah Meulenbeld (7b), Nikki Tijhof (i.p.v.

Gijs Oude Hengel (7c)), Danieck Wolbers (8a), Mart Krikhaar (8b), meester Gerard, Mireille

 

Afwezig:

_______________________________________________________________________

 
  1. Opening door meester Gerard

 

Welkom door meester Gerard

 
  1. actiepunten vorige vergadering

 

Voltooide actiepunten (van de actiepuntenlijst af):

 
  1. Agendapunten

 

groep 5a/Joep Wesselink

-

 

groep 5b/Finn Nijhuis

-

 

groep 6a/Indy Harmelink

 

groep 6b/Jurre Lohuis

 

groep 7a/Fleur Weber

Aan de kinderen zal ook gevraagd worden wat zij vinden hoe er op de

nieuwe school gewerkt moet worden. Er zijn ook verschillende manieren van onderwijs (bijv. Montessori-onderwijs).

Opdracht: ga met je klas op onderzoek om te kijken welke soorten onderwijs

er zijn. Op welke manieren kan er gewerkt worden? Welke voordelen en

nadelen zijn er? allen

Meester Gerard vraagt de juffen en meesters hier ook tijd voor te maken.

Dit jaar komt er eerst een onderzoek waarbij gekeken wordt of de school

eventueel ook op een andere plek gebouwd kan worden.

 

groep 7b/Sarah Meulenbeld

Opdracht: denk er met je klas over na of dit een goed idee is.

 

groep 7c/Gijs Oude Hengel

 

groep 8a/Danieck Wolbers

 

groep 8b/Mart Krikhaar

-

 

School

 
  1. Rondvraag

 

-


 

Actiepuntenlijst

 

actiepunt

actienemer

opmerking

In de ochtendpost:

gebruik luizenzakken, jassen en tassen in de gang

meester Gerard

 

Overleggen in je groep:

moeten er vaste plekken komen voor bepaalde spellen op de pleinen?

leden leerlingenraad

 

navragen bij leerkrachten: spelmateriaal voor 5-6 van Sinterklaas

meester Gerard

zou er moeten zijn volgens de leerkrachten; nogmaals navragen

Overleggen in je groep:

welk spelmateriaal zou je nog willen hebben op het schoolplein?

leden leerlingenraad

 

Batjes en ballen ping pong plein 7-8

meester Gerard

meester Gerard zorgt dat ze naar groep 7-8 gaan

Takenlijst klussenploeg

meester Gerard

diverse zaken die gerepareerd moeten worden (zie de notulen)

verschillende haakjes/lengtes (waardoor ophangen van luizenzakken etc. moeilijker gaat bij de ene dan bij de andere groep)

meester Gerard

 

net speelplein 5-6 moet strakker

meester Gerard

conciërge vragen

afwisselen van sporten op de multivelden en rouleren jongens/meisjes

meester Gerard

overleggen met leerkrachten

Opdracht: ga met je klas op onderzoek om te kijken welke soorten onderwijs er zijn.

Op welke manieren kan er gewerkt worden? Welke voordelen en

nadelen zijn er?

Dit mede in het kader van het nieuwe schoolgebouw

leden leerlingenraad

in de klas bespreken

sloten meisjes wc’s 7a en 7b

meester Gerard

conciërge vragen

evaluatie werkgroepe Carnaval:

  • schoolprins en schoolprinses

  • muziekwagens (kinderen hebben zelf ook muziek)

  • wel of geen trekkers of andere voertuigen met een motor

meester Gerard

 

Pionnen plein 7-8 achter de bomen

meester Gerard

doorgeven aan degenen die de pionnen neerzetten

geschikte plek voor het maandverband

leerlingenraad groepen 7-8

 

Bieb op school: hoeveel boeken mag je lenen

meester Gerard

overleggen met de contactpersoon van de Bieb op School

schoolkrant

leerlingen leerlingenraad

overleg in de klas of je dit zinvol vindt

Nationale buitenspeeldag (en andere dagen)

meester Gerard

overleg met de leerkrachten aan welke dagen we volgend schooljaar allemaal mee willen doen