Notulen leerlingenraad Aloysiusschool

 

Dag: woensdag 6 juni 2018

 

Tijd: 10.45 uur

 

Locatie: directiekantoor

 

Aanwezig: Joep Wesselink (5a), Finn Nijhuis (later i.v.m. cito) (5b), Indy Harmelink

(6a), Jurre Lohuis (6b) Fleur Weber (7a), Sarah Meulenbeld (later i.v.m.

cito) (7b), Nikki Tijhof (i.p.v. Gijs Oude Hengel (7c)), Danieck Wolbers

(8a), Pien Harmelink (8b), meester Gerard, Mireille

 

Afwezig:

_______________________________________________________________________

 
  1. Opening door meester Gerard

 

Welkom door meester Gerard

 
  1. actiepunten vorige vergadering

   

Overig notulen vorige vergadering:

 
  1. Agendapunten

 

groep 5a/Joep Wesselink

 

groep 5b/Finn Nijhuis

 

groep 6a/Indy Harmelink

 

groep 6b/Jurre Lohuis

 

groep 7a/Fleur Weber

Op zich mag het wel, maar het moet voor iedereen leuk zijn. Als juf of meester een keer zegt dat het niet de bedoeling is, dan mag het die dag niet

Dit valt ook onder de (nieuwe) manier van lesgeven. De lessen van meester Tonny zijn er

niet meer, hoe wil je dit nu zien? Daarnaast is er bij sommige kinderen ook de behoefte om

ook iets van techniekdagen in Geesteren te hebben. Je kunt ook uitstapjes naar een bedrijf

maken, maar dit moet gepland worden.  

Leerlingenraad beaamt: meestal wordt pas begonnen om 13.00 uur om wordt er om uiterlijk

13.45 uur gestopt (mede i.v.m. opruimen). Met de meesters en juffen is dit al besproken

door meester Gerard. Hij zal dit nogmaals onder de aandacht brengen. Vaak ruimen

dezelfde kinderen op, de anderen gaan snel omkleden en weg (voor 14.00 uur)

Evt. om 12.15 uur vertrekken is een optie. Wordt besproken met de juffen en meesters. En

dan zo lang mogelijk door. meester Gerard

Dit is niet handig voor de groepen 7, wordt naar gekeken meester Gerard

 

groep 7b/Sarah Meulenbeld

Op maandag worden ze in de pauze buiten gezet. Dit betekent dat je je rotzooi even in de

vaste bakken moet doen  Kinderen die dit doen wel vragen of ze de bakken voor de pauze

op de plek kunnen zetten meester Gerard

Elke groep heeft een aantal uitstapjes. Groep 8 heeft tot de Cito toets bijna geen uitstapjes,

na de Cito wel. Maar iedereen komt in groep 8, dus iedereen krijgt deze hoeveelheid

uitstapjes

School is druk bezig met de groepsindeling. Wat is de reden waarom ze willen wisselen?

Reden is altijd dat ze bij vriendjes/vriendinnetjes willen. Er is op school een lijstje waarnaar gekeken wordt of het nodig is om te wisselen, bijv. omdat er veel ruzie of gedoe is. Als er al wel gewisseld wordt, wordt wel gekeken naar jongens/meisjes en kijken de juffen en meesters hier eerst goed na.

Er is geen garantie dat er dit jaar gewisseld gaat worden. Dit wordt nog bekeken.

Voor 400 kinderen heb je wel 15 koelkasten nodig. Wellicht kun je vanuit huis een

klein koeltasje met een koelelement meenemen om je lunch koud te houden?

 

groep 7c/Gijs Oude Hengel

De bel kan niet harder; nogmaals let op de wanneer de kinderen naar binnen gaan en

let op de klok

Meester Hennie kijkt er naar om de bel langer te laten gaan (met name na de pauzes)

meester Gerard

 

groep 8a/Danieck Wolbers

Kinderen zien graag dat het aangepakt wordt i.v.m. de overlast. Is ondertussen gebeurd.

Het duurt soms even voordat je aan de beurt bent omdat heel veel mensen last hebben.

De ballen worden regelmatig van het dak gehaald

Is behandeld

 

groep 8b/Pien Harmelink

 

School

Meester Gerard bedankt iedereen voor hun deelname dit jaar.

Maak je klasgenoten enthousiast zodat ze volgend jaar ook in de leerlingenraad willen

 
  1. Rondvraag

 

Actiepuntenlijst

 

actiepunt

actienemer

opmerking

navragen bij leerkrachten: spelmateriaal voor 5-6 van Sinterklaas

meester Gerard

zou er moeten zijn volgens de leerkrachten; nogmaals navragen

Overleggen in je groep: welk spelmateriaal zou je nog willen hebben op het schoolplein?

leden leerlingenraad

 

Batjes en ballen ping pong plein 7-8

meester Gerard

meester Gerard zorgt dat ze naar groep 7-8 gaan nogmaals navragen

Opdracht: ga met je klas op onderzoek om te kijken welke soorten onderwijs er zijn.

Op welke manieren kan er gewerkt worden? Welke voordelen en nadelen zijn er?

Dit mede in het kader van het nieuwe schoolgebouw

leden leerlingenraad

in de klas bespreken, bespreek met name de manier van lesgeven. Zet de  resultaten op papier naar meester Gerard voor einde schooljaar (directie@aloysgs.nl)

werkgroep Carnaval: geluid muziekwagens (kinderen hebben zelf ook muziek) nog een keer bespreken

meester Gerard

 

schoolkrant

leerlingen leerlingenraad

overleg in de klas of je dit zinvol vindt. Lever dit  samen in met de opmerkingen over de soort onderwijs

Nationale buitenspeeldag (en andere dagen)

meester Gerard

overleg met de leerkrachten aan welke dagen we volgend schooljaar allemaal mee willen doen

Afspraken BSO:

  • fietsen rond het plein

  • ballen

  • picknicktafels aan het eind van de dag weer terugzetten langs de rand van het schoolplein

meester Gerard

 

Afspraken leerkrachten m.b.t. gym: schoeisel/blote voeten, wel/niet drinken onder de les

Tijden gym (vertrektijd, stoppen)

meester Gerard

 

Pleindienst voor kinderen

leerlingen leerlingenraad

overleg in je klas hoe iedereen dit geregeld wil zien. Lever dit ook voor de zomervakantie in bij meester Gerard

groep 7: Bieb op School na gym is niet handig

meester Gerard

 

prullenbakken eerder op het plein

meester Gerard

betreffende leerlingen vragen

Navragen: max. hoeveel kinderen in de vogelnestschommel en mag er wel of niet in staan

meester Gerard

 

bel langer (m.n. na de pauzes)

meester Gerard

meester Hennie vragen

Leerkrachten moeten pleinbeurten beter in de gaten houden. En er ligt vaak rotzooi op het plein

meester Gerard

overleggen met leerkrachten

voorlezen groep 8 door kleuters

meester Gerard

overleggen met onderbouw

 

bespreek dus het volgende in de klas en lever dit voor de zomervakantie in bij meester Gerard (op papier of via een mailtje naar directie@aloysgs.nl):

  1. welke soorten onderwijs zijn er, welke manieren van lesgeven? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

  2. willen we over een schoolkrant? Zo ja, hoe moet dit worden geregeld?

  3. pleindienst voor kinderen, hoe zie je dit voor je? Hoe kunnen de leerlingen de leerkrachten ondersteunen?