Internetprotocol

Op school hanteren we afspraken over het gebruik van internet op school.
Veiligheid is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.

Uitgangspunten zijn: 
- Leerlingen en leerkrachten verdienen bescherming tegen de mogelijke gevaren van Internet
- Leerlingen mogen op school het netwerk,het e-mailsysteem gebruiken voor communicatie die verband houdt met schoolprojecten  en in sommige gevallen voor persoonlijke doeleinden, maar dat mag niet storend zijn voor de dagelijkse gang van zaken en het computernetwerk.

Voor de leerlingen gelden de volgende afspraken:

1.Ik mag op Internet alleen mijn voornaam gebruiken. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn email-adres of het adres van mijn ouders of van andere bekenden.
2.Ik ga meteen naar mijn leerkracht of mijn ouders als ik op Internet hele vervelende informatie tegenkom.
3: Ik mag niet zoeken naar plaatjes, geluiden, filmpjes, waarvan ik weet dat ze niet netjes zijn.
4.Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op Internet ben tegengekomen, om hem/haar in het echt te ontmoeten.
5.Ik stuur via het Internet geen foto's van mezelf aan onbekenden.
Ik maak ook geen foto's of filmpjes  van medeleerlingen, leerkrachten om die stiekem op internet te zetten of te verspreiden via social media als twitter, facebook, instagram.
6.Ik reageer niet op vervelende berichten of pesterijen van anderen. Als het hele gemene dingen zijn zoals bv. pesten, waarschuw ik meteen mijn leerkracht of mijn ouders.
7.Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen. Mijn taalgebruik is een goede reclame voor mijzelf en voor onze school. Chatten onder schooltijd mag alleen met toestemming van de leerkracht.
8.Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de juffrouw of meester.
9.Ik verstuur nooit iets aan onbekenden zonder toestemming
10.Ik download nooit iets zonder toestemming
11.Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van.
12: Op de Aloysiusschool in Geesteren mag ik geen mobiele telefoon meenemen naar school, dus ook niet gebruiken op school. 
Het kan zijn dat dit in speciale gevallen (diabetes, of ed.) wel toegestaan wordt.
13: Ik meld netjes aan meester of juf dat een vorige leerling zijn/haar mail niet goed afgemeld heeft.
14: Ik probeer niet achter wachtwoorden van anderen te komen om deze stiekem te gebruiken. Als er een wachtwoord ingetikt wordt, kijk ik de andere kant uit.
15: Op school plaatsen we geen foto's van bv. een excursie op internet die jij niet mooi vindt. Iedere foto of filmpje wordt eerst nagekeken. 

Leerlingen weten het volgende:
Leerkrachten en/of hun assistenten letten scherp op ongewenste gedragingen van leerlingen op Internet.

Hoofdlijnen protocol t.b.v.:
Email
-
Bij misbruik en daaropvolgende acties, worden ouders zonodig in kennis gesteld

Websites en Privacy
-Ouders kunnen vooraf aangeven of ze bezwaren hebben tegen het plaatsen van een foto op de schoolwebsite waar hun kind op staat.
- Op de schoolwebsite worden geen achternamen van leerlingen gebruikt.
Uitzonderingen zijn uitslagen van bv. schaatswedstrijden, voorleeswedstrijden, etc. 

Informatie voor ouders/leerkrachten:
Risico's van het internet zijn te vinden op:
www.mijnkindonline.nl voor ouders
Mediawijsheid leerkrachten voor leerkrachten

Wat doet de school om de risico's t.a.v. internetgebruik te beperken
-Met behulp van een firewall en antivirusprogramma's beschermen we ons netwerk tegen hackers en virussen.
-We volgen de strategie van "begeleid confronteren" i.p.v. filteren bij het leren gebruiken van het world wide web
-Voor leerlingen en personeel zijn regels omschreven: voor personeel kijk op internetprotocol onder TEAM
-Voor handhaving en sancties zijn regels omschreven door TOF-onderwijs in een speciaal protocol
- Het officiële TOF-document voor leerlingen vindt u hier