Continurooster

Op de Aloysiusschool is per 1 augustus 2016 een continu-rooster ingevoerd volgens het vijf-gelijke-dagen model met als schooltijden: van 08.30 uur tot 14.00.
Het rooster is geëvalueerd in 2017.

Dit rooster geldt voor alle jaargroepen, alleen de groepen 1 hebben elke week op woensdag vrij.

De dag-indeling volgens dit gelijke dagen-model is als volgt:
 

08.00 uur

start van de schooldag,

08.30 uur

start van de lesdag voor alle groepen (de kleutergroepen om 08.20 uur inloop, om 08.25 uur  gaat de inloop-bel voor de andere groepen)

10.15 uur

eerste pauze-moment met buiten spelen onder toezicht

10.30 uur

vervolg van de lessen voor alle groepen

12.00 uur

tweede pauze-moment waarvan het 1e kwartier bestaat uit een gezamenlijke lunch in het eigen lokaal en het tweede kwartier buiten spelen onder toezicht

12.30 uur

vervolg van de lessen voor alle groepen

14.00 uur

einde van de lesdag voor alle groepen

14.30 uur

Groeps- en schoolgebonden activiteiten voor de leerkrachten (voor/na-werk, (ouder)gesprekken, scholing etc)

16.30 uur

einde van de schooldag voor de leerkrachten


NB. Bovenstaand rooster geldt voor de groepen 3 t/m 8.

Groepen 1 en 2 hanteren andere tijden en werkvormenDe lestijden per week

Per dag is er 5 uur zuivere lestijd. Per week 20 uur voor groep 1 en 25 uur voor de groepen 2 t/m 8.

Per dag hebben de kinderen twee pauze momenten: om 10.15 uur een kwartier en om 12 uur een half uur, dus totaal 45 minuten per dag, waarvan 30 minuten in (buiten)spelvorm.

Per week gaan de kinderen 27 uur en 30 minuten naar school in de groepen 2 t/m 8, in groep 1 totaal 22 uur.

De jaartotalen per 40 schoolweken komen uit op 880 uur in groep 1 en 1000 uur in de groepen 2 t/m 8.

Totaal aantal lesuren is 7800 voor de hele schoolloopbaan

Hiermee voldoen we ruim aan de minimum-eisen van de inspectie (7520 uur).


De pauze tijden en de lunch


Op elke lesdag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 twee pauze momenten van een kwartier: om 10.15 uur en om 12.15 uur. Ze gaan dan naar buiten en spelen onder toezicht van leerkrachten.

Om 12.00 uur is het lunchtijd in het eigen lokaal onder toezicht van de leerkracht. Tijdens de lunch krijgen de leerlingen op een ontspannen manier een gevarieerd aanbod van informatieve en educatieve aard

De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben elke lesdag ruim tijd voor buiten spelen onder toezicht, gekoppeld aan de pauzetijd van de overige groepen. Twee keer per lesdag is er gelegenheid om te eten: rond 10.00 uur het zgn. fruit eten en rond 12.00 uur de lunch. Beide keren onder toezicht van de eigen leerkracht.

De invulling van de lestijden

Per dag zijn er drie “blokken” van lestijden: van 08.30 uur tot 10.15 uur, van 10.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 14.00 uur.  Hiermee voldoet het dagritme qua in- en ontspanning aan een optimale verdeling voor de leerlingen.

De verdeling van de vak- en vormingsgebieden zal grote gelijkenis vertonen met de indeling van het rooster, zoals dat tot en met het schooljaar 2015-2016 gehanteerd is. De roosters voor ICT-lessen, gymlessen en bezoek aan de bieb worden in het rooster opgenomen. In principe wordt elke lesdag gestart met een lees-activiteit voor alle kinderen. Op termijn zal deze gevolgd worden door een dag-opening vanuit een gestructureerd aanbod. Gedurende de dag en afhankelijk van de klasse-situatie zal er regelmatig tijd en aandacht zijn voor activiteiten, gericht op een positieve impuls in de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen dan wel in de onderlinge relaties binnen de groep.

Specifieke voorzieningen

Het nieuwe rooster heeft geen specifieke aanpassingen binnen de school qua voorzieningen gevraagd. Op de gangen en aan de kapstokken is voldoende ruimte voor het opbergen van de persoonlijke spullen van de leerlingen per dag: een jas en het lunchpak met soms een gymtas erbij. De bestaande luizenzakken aan de kapstok bieden voldoende ruimte voor de vaste attributen met de gymtas daaronder op de grond.

Tijdens de lunch in het klaslokaal wordt gebruik gemaakt van de zgn. theedoekmethode: de kinderen nemen elke dag een theedoek mee als onderlegger voor de lunch en verzamelen daarin alle restanten die weer mee gaan naar huis. Voor de samenstelling van de lunch ligt de verantwoording bij de ouders, maar als school dringen we aan op een gezonde en smakelijke samenstelling in normale proporties.

De besteding van de middagen voor de leerkrachten

Wanneer de kinderen de school hebben verlaten, gaan de leerkrachten aan de slag met groeps-gerelateerde activiteiten. Het nakijkwerk en de voorbereiding op de volgende lesdag zijn daarbij vaste onderdelen. Ook is er dan gelegenheid voor een oudergesprek of een consultatie bij een collega of de Intern Begeleider. Het tweede deel van de middag wordt besteed aan groepsoverleg of scholing.


De besteding van de middagen voor de kinderen na schooltijd

De school draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop de kinderen na schooltijd hun middag verder besteden. De school heeft wel het initiatief genomen om in overleg te treden met de instanties binnen het dorp die hierin een rol zouden kunnen spelen en hun aanbod voor de kinderen meer specifiek op de middag-besteding kunnen richten.Dit betreft. de sportverenigingen, de bibliotheek, Jong Nederland, het zwembad, de BSO, het kinderkoor, hobbyclubs en muziek- en dansverenigingen.