Beste Ouders, 
Via de link op deze pagina kunt u uw zoon of dochter inschrijven voor onze school.
Zodra uw kind drie jaar is geweest, kunt u uw zoon of dochter aanmelden.

Download hier het formulier
Aanwijzingen:
Download het formulier naar uw pc en print het uit.
Vult u daarna het formulier in, voorzie het van de handtekening van beide ouders/verzorgers.
Scan het formulier en stuur het naar administratie@aloysgs.nl
U mag het formulier ook inleveren op school en afgeven in het directiekantoor.
U kunt ook een formulier ophalen op school.


Inschrijvingsprocedure leerling Aloysiusschool 

Na inlevering van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging dat uw zoon of dochter staat ingeschreven op onze school en dat t.z.t. contact met u wordt opgenomen over het moment waarop hij/zij de Aloysiusschool voor het eerst zal gaan bezoeken.
In principe zal dit zijn op de eerste reguliere schooldag na de 4e verjaardag van uw kind.
Daarvoor zal uw kind de mogelijkheid hebben om te komen wennen op school (max. 10 dagdelen). Hierover worden met u afspraken gemaakt. 

Indien uw kind voorafgaand aan de basisschoolperiode Skik Peuteropvang of Kinderopvang De Boerderij bezoekt, wordt gebruik gemaakt van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). De leerkrachten van groep 1 hebben contact met beide instanties om de overgang naar de Aloysiusschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt onder meer via een overdrachtsformulier.

In de schoolgids vindt u ook de voorwaarden omtrent aanmelding een plaatsing van uw kind.
(klik hier) om de schoolgids te bekijken  (link volgt)

Wanneer u meer informatie wenst over de Aloysiusschool, kunt u contact opnemen met de directie of administratie via 0546-631718