Medisch protocol

Leraren worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Ook krijgt de directie steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De directie aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden.
Leraren en directie begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.
Wanneer er fouten worden gemaakt, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden.
Daarom wordt in onderstaand protocol beschreven dat medische handelingen niet door professionals van een basisschool worden verricht.

Neem hier kennis van het Medisch Protocol