Beste Ouders, 
Vanuit het verleden bent u misschien gewend aan de werkwijze dat ergens rond maart een inschrijfweek voor nieuwe kleuters georganiseerd wordt.
Deze werkwijze hebben we achter ons gelaten.
Iedereen kan op ieder moment een kind voor onze school aanmelden via onderstaande link en het daaraan gekoppelde formulier.
Zodra uw kind drie jaar is geweest, kunt u uw zoon of dochter aanmelden.
Later aanmelden kan natuurlijk nog wel, maar als school willen we ook graag vroegtijdig anticiperen op het aantal leerlingen  dat we voor een nieuw schooljaar mogen verwachten.
 

 

aanmelden van nieuwe leerlingen 

Voor het aanmelden van uw kind, maakt u gebruik van het online aanmeldings formulier dat gebruikt wordt door alle 10 scholen van TOF Onderwijs, waar de Aloysiusschool uit Geesteren ook deel van uitmaakt.

Klik hier voor het Online formulier.

In de schoolgids kunt u de voorwaarden lezen rond de aanmelding en plaatsing van uw kind.
Klik hier om de schoolgids te bekijken.

 

 Aanvullende informatie:

Aanmelding en inschrijving

In Nederland gaan de meeste kinderen meteen na hun vierde verjaardag naar de basisschool. In de periode daarvoor moet u dus nadenken over het kiezen van een school voor uw kind. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind aanmeldt. 
 
Scholen stellen zich voor
De gemeente Tubbergen heeft tien reguliere basisscholen, die allemaal onder het bestuur van TOF Onderwijs vallen. De scholen in de kerkdorpen hebben allemaal een eigen karakter. Wat hen bindt is een gemeenschappelijke visie op onderwijs.
Scholen geven u via open dagen, inloopochtenden en infoavonden de gelegenheid kennis te komen maken. Let u op de aankondigingen in het huis aan huisblad en op de websites van de scholen. Natuurlijk kunt u ook zelf informatie opvragen bij de school.
 
Aanmeldformulier
Wanneer u uw keuze gemaakt heeft, kunt u het aanmeldformulier van de website van de school van uw keuze invullen.
Dit is een voorlopige inschrijving.
Natuurlijk kunt u ook de school bellen met het verzoek u een formulier toe te zenden.   

Wennen
Als uw kind bijna 4 jaar is, krijgt uw kind de mogelijkheid te komen wennen op school. Hoe de wenperiode eruit ziet bepalen u en de school van uw keuze samen. De school neemt daarvoor contact met u op. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen voor de 4e verjaardag.
 
 
Inschrijving
Definitieve inschrijving vindt plaats op het moment dat uw kind daadwerkelijk de school gaat bezoeken. Pas dan wordt het laatste blad van het overdrachtsformulier door u en de directie van de school ondertekend.

Samenwerking
Peuteropvang (voorheen peuterspeelzalen), kinderopvang en TOF Onderwijs werken samen. In iedere dorpskern is een Klein-Netwerk actief, waarin pedagogisch medewerkers van peuteropvang en kinderopvang en de leerkrachten van groep 1 en 2 samenkomen. Ze maken afspraken en wisselen kennis uit.
 
Overdracht
Ook hebben we nieuwe afspraken  ontwikkeld ten aanzien van de overdracht van uw kind van de peuter- en kinderopvang naar de basisschool. Door deze overdracht kan de ontwikkelingslijn van uw kind naadloos doorgaan. Leerlingen die extra aandacht en zorg behoeven om een goede start te maken op de basisschool, kunnen we zo eerder in beeld brengen. Hierbij werken we ook samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
 
Overdrachtsformulier
De meeste kinderen bezoeken een peuteropvang of kinderopvang. In de maand dat uw kind 3 ½ jaar wordt, wordt u door de peuter- of kinderopvang voorziening uitgenodigd. In een gesprek komt middels het overdrachtsformulier de ontwikkeling van uw kind ter sprake. Het ingevulde overdrachtsformulier draagt de voorschoolse voorziening met uw toestemming af aan de basisschool.
 
Door samenwerking tussen de peuter- en kinderopvang en de basisschool zorgen we samen voor een fijne doorgaande onderwijslijn voor uw kind. Voordat uw kind 4 jaar wordt, vult de peuter- of kinderopvang het overdrachtsformulier nogmaals in. Dit om de meest actuele groei en ontwikkeling in beeld te brengen. 
 
 
Meer weten?
Meer informatie is beschikbaar via de peuteropvang, de kinderopvang en de basisschool waar u uw kind wilt aanmelden