Gezondheidsonderzoeken op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente werkt in het onderwijs met de Triage-methodiek, een onderzoeksmethode voor de preventieve gezondheids-onderzoeken. Hoe verloopt het triage-traject?


De check

Samen met het JGZ-dossier geeft dit een goed beeld van het kind.

Ouders worden direct na het contactmoment schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten met het bevindingenformulier. Elk kind krijgt dit in een gesloten envelop mee naar huis.

Het vervolg

Ouders worden tijdens het traject steeds geïnformeerd.


Bron: GGD Twente