Geachte ouders, verzorgers,
Dit formulier vormt de basis voor de administratieve overdracht van leerlingen van TOFonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Het formulier kan ook gebruikt worden om gewijzigde administratieve gegevens tussentijds aan de basisschool door te geven. 
De reden is dat ooit opgegeven gegevens misschien niet meer van toepassing zijn en daarom vragen we u de navolgende gegevens in te vullen.
De basisschool past de gegevens in haar administratie aan, zodat de ontvangende school correcte gegevens ontvangt of om de eigen gegevens te actualiseren.

1. Gegevens van het kind

1a. Indien nodig, wie te waarschuwen ?

2. Gegevens van ouders/verzorgers/voogd

Indien een ander woonadres van toepassing is :

Indien een ander woonadres van toepassing is :

3. Overige gegevens

4. Gezinssamenstelling


(*) Deze velden zijn verplicht!