Voor leerkrachten zijn 2 protocollen t.a.v. het gebruik van internet en social media belangrijk.

1: Regeling voor het gebruik van elektronische  informatie- en communicatiemiddelen (EIC)
kortweg het internetprotocol dat geldend is voor leerkrachten.


2: Het protocol  Social Media  (Protocol Social Media (SMP) leerlingen en personeel TOF Onderwijs)
Deze protocollen zijn door het TOF-bestuur in 2012 vastgesteld.

Voor leerlingen is er een versie gemaakt die naar de kinderen toegeschreven is. Zie internetprotocol