Verlof aanvragen

Verlofaanvraagformulier
Voor het aanvragen van verlof dient u een verlofaanvraag in te vullen. Dit document is af te halen op het directiekantoor, kunt u vinden in Parro en via 
verlofaanvraag

Print het formulier, vul het volledig in en lever het in bij de directie. Na akkoord van de directie ontvangt u het getekende formulier retour en is de aanvraag pas akkoord.

Toelichting verlofaanvraag
U kunt geen vakantie aanvragen voor uw kind buiten de reguliere schoolvakanties om. De enige uitzondering is indien u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie kunt i.v.m. de specifieke aard van uw beroep.
Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties 

Daarnaast kan alleen in de hieronder genoemde gevallen verlof gegeven worden voor een bepaalde periode: Extra informatie en toelichting over het aantal dagen verlof dat kunt aanvragen kunt u vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2020-11-25