Medisch protocol

Soms krijgen wij als school het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Daarnaast wordt een enkele keer werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd. Leraren en directie aanvaarden met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden en begeven zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Wanneer er fouten worden gemaakt, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden. Daarom wordt in onderstaand protocol beschreven dat medische handelingen niet door professionals van een basisschool worden verricht. Het protocol is opgesteld door het Samenwerkingsverband Twente Noord Medisch Protocol SWV TN