Internetprotocol

Op school hebben we afspraken over het gebruik van internet op school.
Veiligheid is daarbij het belangrijkste uitgangspunt!

Internetregels voor leerlingen:
 1. Ik gebruik alleen mijn voornaam
 2. Ik geef anderen geen persoonlijke gegevens zoals mijn adres, mijn telefoonnummer, mijn email-adres of het adres van mijn ouders of van andere bekenden.
 3. Ik ga meteen naar mijn leerkracht of mijn ouders als ik op internet heel vervelende informatie tegenkom.
 4. Ik zoek geen plaatjes, geluiden, filmpjes, waarvan ik weet dat ze niet netjes zijn.
 5. Ik maak nooit een afspraak met iemand, die ik op internet ben tegengekomen, om hem/haar in het echt te ontmoeten.
 6. Ik stuur via het internet geen foto's van mezelf aan onbekenden.
 7. Ik maak geen foto's of filmpjes van medeleerlingen, leerkrachten om die stiekem op internet te zetten of te verspreiden via sociale media (Snapchat, Facebook, Instagram, Tiktok etc.)
 8. Ik reageer niet op vervelende berichten of pesterijen van anderen. Het is immers niet mijn schuld dat sommige mensen zich niet weten te gedragen.
 9. Als het heel gemene dingen zijn, waarschuw ik meteen mijn leerkracht of mijn ouders. Zij nemen, indien nodig, contact op met de politie.
 10. Als ik aan het e-mailen ben, zal ik me netjes gedragen want mijn taalgebruik is een goede reclame voor mijzelf en voor onze school.
 11. Als ik een e-mailbericht ontvang van een persoon die ik niet ken, meld ik dit aan de leerkracht.
 12. Ik verstuur nooit iets aan onbekenden zonder toestemming.
 13. Ik geef nooit mijn wachtwoord door via de mail.
 14. Ik download nooit iets zonder toestemming van de leerkracht of mijn ouder(s).
 15. Ik maak mijzelf zonder toestemming nooit ergens lid van.
 16. Ik meld netjes aan de leerkracht dat een vorige leerling zijn/haar mail niet goed afgemeld heeft.
 17. Ik probeer niet achter wachtwoorden van anderen te komen om deze stiekem te gebruiken. Als er een wachtwoord ingetikt wordt, kijk ik de andere kant uit.
 18. Op school plaatsen we geen foto's van bv. een excursie op internet die jij niet mooi vindt. Iedere foto of filmpje wordt eerst nagekeken.

Privacy
Ouders kunnen via Parro aangeven of ze bezwaren hebben tegen het plaatsen van een foto op de schoolwebsite waar hun kind op staat.
Op de schoolwebsite worden geen namen van leerlingen gebruikt.