Schoolcontactpersoon (vroeger: vertrouwenspersoon)

Voor de leerlingen op school is er elk schooljaar een hernieuwde kennismaking met de schoolcontactpersonen.
n de eerste maanden van het schooljaar organiseren de schoolcontactpersonen een ‘rondje langs de groepen’. Daarin vertellen en leggen ze aan de leerlingen uit wie ze zijn en wat ze doen of kunnen betekenen voor de leerlingen en vooral ook waarom dit zo belangrijk is. Alle leerlingen van groep 4 t/m groep 8 krijgen deze tekst en uitleg klassikaal aangeboden, dit wordt ondersteund met verhelderend beeldmateriaal en een kernachtig filmpje. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en geven van feedback richting de contactpersonen. De leerlingen in de groepen 1/2 en 3 krijgen via een prentenboek en vertelplaten de informatie op een passende manier aangeboden.

Aansluitend op de inhoudelijke informatie, wordt ook aan iedereen op een praktische manier uitgelegd wat te doen als een ongewenste/onveilige situatie speelt in een groep of binnen school. Het belang van het tijdig melding maken van een situatie bij de eigen leerkracht wordt benadrukt en als dit niet kan bij de schoolcontactpersonen (persoonlijk, via de mail of via de speciale brievenbus bij het kantoor van meester Olaf).

De schoolcontactpersonen zijn via de mail te bereiken: